Kan du som har celiaki dricka öl och must?

Ibland säger man skämtsamt att öl är bröd på flaska. Öl innehåller ju malt, som görs av korn eller vete. Det gör att öl vanligtvis innehåller gluten. Vanligt öl innehåller ofta mer än 50 mg gluten per liter, men veteöl kan, enligt Systembolaget, ha så mycket som 1000 mg gluten. Vad innebär det för dig som har celiaki, och vilka ölsorter kan du dricka? Mängden gluten i öl beror till stor del på vilken spannmålssort som använts som råvara. För att få kallas glutenfritt måste ölet ha en uppmätt glutenhalt som är lägre än 20 mg/liter. 
För den som har celiaki finns det två typer av öl att välja på. Dels finns det öl där nästan allt gluten tagits bort genom att man har behandlat spannmålet med ett enzym. Ölet är fortfarande gjort på malt, så det innehåller fortfarande små mängder gluten. En del är dock så känsliga för gluten att de reagerar även på den här typen av öl. Då återstår naturligt glutenfritt öl, som görs på något annat än malt, till exempel på hirs, ris och durra. Naturligt glutenfritt öl har 0,0 mg gluten per liter.

Stor skillnad mellan mätvärden

När Livsmedelsverket analyserade glutenhalterna i både glutenfria och vanliga ölsorter konstaterade de att ungefär en fjärdedel av alla ölsorterna som undersöktes innehöll glutenhalter som ligger i närheten av eller under gränsvärdet för glutenfritt, och att mängden gluten i samma produkt varierade något mellan olika tillverkningsdatum. Det går inte att säga om det beror på en osäkerhet i mätvärdena eller om det innebär att det är skillnader mellan olika tillverkningstillfällen.
För en vuxen med celiaki bör det totala intaget av gluten, enligt Livsmedelsverket, vara mindre än 50 mg per dag. Även om halten av gluten i vissa vanliga öl alltså kan vara i nivå med de halter som kan finns i glutenfritt öl bör man tänka på att man får i sig en stor mängd gluten av att dricka några glas. Livsmedelsverket analyserade även must i sin undersökning, och konstaterade att i de flesta sorterna kunde de inte påvisa gluten alls. I två sorter var halten under 20 mg/liter. Måttlig konsumtion av must tros därför inte vara något problem.
Hur får man tag i glutenfri öl? Det finns i dagsläget 31 glutenfria ölsorter på Systembolaget. Alla sorter finns inte i butik, men du kan beställa det du vill ha på internet, för att sedan hämta och betala på Systembolaget. Om du bor på en ort som inte har Systembolag kan du beställa till deras ombud.

Tips på facebook

För dig som är ölentusiast med celiaki finns facebookgruppen Glutenfri öl, där medlemmarna bland annat delar med sig av tips på nya glutenfria ölsorter och var man kan köpa eller beställa dem, glutenfria ölprovningar och vilka pubar och restauranger som serverar glutenfria ölsorter.
– Det är jättekul, det dyker upp nya ölsorter hela tiden, säger Petra Reimers, som är den som ligger bakom gruppen. Petra, som själv har hudceliaki, berättar att gruppen idag har över 700 medlemmar. Även ölfabrikanter delar med sig av information om glutenfri öl i gruppen och frågar ibland om feedback på vilka nya sorter som önskas. En del producenter mäter glutenhalten i sina tillverkningsomgångar, men utan att sätta glutenfri-märkning på etiketten.
– Då kan man ibland få veta att “i den här batchen hade vår öl den här ppm:en”, säger Petra Reimers, och berättar att gruppens långsiktiga mål är att anordna en ölmässa med glutenfritt öl.

Rapporten Gluten i maltdrycker, Livsmedelsverket
Alla systembolagets glutenfria ölsorter
I mars släpps enligt detta pressmeddelande den första glutenfria alkoholfria ölen i handeln.

Text Susannah Elers Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php