Glutenfritt i glaset

Öl, julmust och svagdricka är traditionella drycker till julmaten. Men hur lämpliga är de för dig med glutenintolerans? Livsmedelsverket har undersökt saken.

Öl bryggs vanligtvis med kornmalt och/eller vetemalt. Svagdricka innehåller också kornmalt och julmust innehåller maltarom från korn. Både korn och vete är sädesslag som innehåller gluten. Det gör det naturligt att undra över om det går bra att dricka dessa drycker om man har glutenintolerans, också kallat celiaki.
Slutsatsen av en analys som Livsmedelsverket gjort är att det finns helt glutenfria ölsorter, både sådana som är gjorda på naturligt glutenfria ingredienser som dhurra, majs och ris, men även några gjorda på korn. Bland de senare varierar dock halterna kraftigt. De du helt ska undvika om du har celiaki är de som har vete i ingrediensförteckningen. Alkoholhalten visade sig inte påverka glutenhalten.

Måttliga mängder. Om du kan dricka öl avgörs alltså av vilken sort du väljer, men också av hur mycket du dricker och hur känslig just du är.
Gränsvärdena för alla livsmedelsprodukter märkta med ”glutenfri” och ”mycket låg glutenhalt” är 20 respektive 100 mg gluten/kg. När man överför halterna till dryck ska man tänka på att drycker vanligtvis intas i större mängder än mat. Drycker som innehåller runt 20 mg gluten/liter kan ge ett betydande bidrag till det dagliga intaget av gluten om man dricker mer än 0,5–1 liter.
De mycket små doser gluten som kan tolereras av personer med celiaki varierar mellan olika individer. Studier visar att den dagliga dosen bör ligga under 50 mg gluten/dag och för en del så lågt som under 10 mg/dag. Huruvida du kan dricka vissa ölprodukter bör därför diskuteras med din behandlande läkare eller dietist.

Mest ljus. I Livsmedelsverkets kartläggning testades 52 olika ölsorter, sex julmustsorter och två olika svagdrickor. Ungefär en fjärdedel av ölprodukterna hade glutenhalter nära eller under gränsvärdet för glutenfritt, 20 mg/liter. Produkter som innehåller mer än 40 mg gluten/liter bör inte konsumeras av personer med celiaki.
Eftersom ljus lager är den mest sålda öltypen testades flest märken, 31 stycken, av denna. Alkoholstyrkan varierade mellan 0 och 5, 9 procent. Halten av gluten varierade mellan 15 och 160 mg gluten/liter. I nio produkter låg värdet under 20 mg/liter.
I mörk lager, ale, porter och stout varierade glutenhalten mellan 10 och 190 mg gluten/liter.
Fem öl gjorda med vetemalt analyserades också. Här varierade glutenhalterna mellan 2000 och 5900 mg gluten/liter.

Must går bra. I sex av julmustsorterna påvisades inget gluten och i de två övriga var halten under 20 mg/liter. Måttlig konsumtion av julmust är alltså ingen risk för de allra flesta med celiaki.
Svagdricka innehåller precis som öl kornmalt och resultaten visade att glutenhalterna i svagdricka är jämförbara med glutenhalterna i de flesta ölmärkena. Medelvärdet av glutenhalterna i de två sorterna, vardera inköpta med två olika tillverkningsdatum, var 110 respektive 70 mg gluten/liter.

Öl under 20 mg/liter
Ljus lager:
Corona Extra 4,6 % (inget uppmätt gluten)
Falcon 2,8 %
Falcon Extra Brew 3,5 %
Lapin Kulta 3,5 %
Mariestad 2,8 %
Mariestad 3,5 %
Norrlands Guld 2,1 %
Norrlands Guld 3,5 %
Norrlands Guld Export 5,3 %
Tre öl av typen ljus lager innehöll halter över 100 mg/liter:
Fagerhult Export 5,3 %
Löwenbräu 5,2 %
Sofiero original 5,2 %
Mörk lager, ale, porter och stout:
Fuller´s India Pale Ale 5,3 %
Duvel 8,5 %

Glutenfri öl på Systembolaget:
Green´s Dark
Green´s Blond
Saxon
Zatec
Estrella Damm Daura
S:t Peters G-free

Glutenintolerans (celiaki) är en inflammatorisk tarmsjukdom som innebär att den
drabbade måste undvika gluten. Gluten är proteiner som finns i spannmålen vete,
råg och korn. Celiaki växer inte bort utan den glutenfria kosten måste följas livet ut.

Text Lena Granström