Kalldusch i sommardvalan

Precis till midsommar anlände det till förbundskansliet en departementsskrivelse från Socialdepartementet, Ds 2011:23, i vilken det föreslås höjda gränser för högkostnadsskydd när det gäller öppenvård och läkemedel. Förslagen är naturligtvis mycket känsliga och tidpunkten för att begära in remissyttranden från bland andra Astma- och Allergiförbundet är minst sagt utmanande. Remissvar begärdes in senast den 8 augusti. Det är nog inte långsökt att misstänka att departementet hoppades på att många skulle missa förslagen i sommarstiltjen.
Högkostnadsskydden är viktig fråga för många. Enligt förslaget kommer högkostnadsskyddet för öppenvård att höjas från 900 till 1100 kronor. För läkemedel från 1800 till 2200 kronor.
Jag vet från mina kontakter med förbundets medlemmar att många har det svårt att få ekonomin att gå ihop redan som det är idag, och man tvingas avstå viktiga läkarbesök på grund av det. En höjning av högkostnadsskyddet avseende läkemedel kommer dessutom att innebära att många människor med astma som idag underhållsbehandlar sin sjukdom med inhalationssteroider kommer att avstå från detta av ekonomiska skäl.
Många av dessa kommer då att förvärras i sin astma och tvingas att söka akut för sin sjukdom. En höjning av högkostnadsskyddet för denna grupp av konsumenter av förebyggande mediciner kommer därför att vara sjukvårdsekonomiskt kontraproduktiv. Detta måste också tas i beaktande när det gäller ställningstagandet till hela förändringen med tanke på hur stor gruppen astmatiker är (8 procent av befolkningen).
Vi har lämnat dessa synpunkter i ett remissvar till Socialdepartementet i god tid före 8 augusti. Så eventuella förhoppningar om sommardvala har således kommit på skam –åtminstone när det gäller Astma- och Allergiförbundet.

Text Ingalill Bjöörn