– Jag vill stärka människor att stå på sig

Regionföreningen Stockholm-Gotland har fått en ny medarbetare på sitt kontor i Solna. Hon heter Lena Roos och hennes meriter kunde knappast vara mer lämpade för jobbet.

Lena Roos tillträdde sin nya tjänst som samordnare/koordinator på Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland den första juni i år. Men hon började faktiskt arbeta innan dess.
– Jag ryckte in och höll i samtalsstöd per telefon i början av covid -19-utbrottet.
Med sin dubbla utbildning och yrkeserfarenhet som jurist och socionom, varav de senaste 18 åren på en intressepolitisk organisation för människor med funktionsvariationer, var hon väl lämpad för uppgiften.
– Jag ser det så att socionomen i mig handlar om att förstå och lyssna på människor medan juristen strävar efter att stärka funktionshindrades legala rättigheter.
Den dubbla yrkestiteln i det nuvarande jobbet förklarar hon med att hon ska samordna lokalföreningarnas verksamhet och koordinera det intressepolitiska arbetet.
– Allergi berör så många, det är en folksjukdom, men syns trots det inte så mycket i media. Och till stor del är det media som styr vad som tas upp politiskt. Jag vill bidra med att nå ut med fakta och att öka förståelsen, utan pekpinnar.
Lena Roos vet vad allergi innebär, såväl på ett samhälleligt som ett personligt plan.
– Både jag själv och våra fyra barn har allergi och astma, så jag har lång erfarenhet av att leva med de svårigheter och begränsningar som det innebär. Vi har fått lära oss att vara noga med allt, anpassa mat, boende, inredning, transporter, skola och umgängesliv.
– Men det har verkligen förändrats mycket sedan jag var barn, framför allt har forskningen kring läkemedel gjort stor skillnad. När jag började visa symtom i två-treårsåldern visste man inte vad det var. Jag fick antikatarrsprutor mot förkylning. När jag var sex år fick jag diagnos och då fick jag ligga inne på sjukhus i flera månader för att få dåtidens hyposensibilisering.
Allt har dock inte blivit bättre med åren, upplever Lena Roos.
– Jag tycker att det har blivit en större intolerans mot människor med allergi och astma, folk tror att det är lite ”hitte-på”. Jag känner att det är dags att jag tar mitt ansvar och börja jobba med dessa frågor.
– Något av det viktigaste är rätten till specialistläkare, det kommer vi att driva i höst. Även allergicertifieringen av vårdcentraler står högt upp på agendan och att komma ut och informera om våra frågor, bland annat i skolor.

Text Lena Granström Foto Jens Sølvberg