Inget statligt stöd till skolmiljön om Alliansen vinner valet

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill förlänga statens riktade stöd för upprustning av skollokaler, medan samtliga Allianspartier säger nej. Detta trots att en majoritet av Allianspartierna på kommunal nivå är positivt inställda till fortsatt stöd.

Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport från 2017 visar att det finns stora brister i skolornas fysiska arbetsmiljö, bland annat när det gäller luftkvalitet och ventilation. Samtidigt har andelen barn med astma ökat med 50 procent på åtta år, enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2013.
För att förbättra inomhusmiljön i skolorna infördes den så kallade skolmiljarden, som har inneburit att kommunerna har kunnat söka pengar hos Boverket för upprustning av skollokaler. Stödet fanns 2016–2018, och togs bort den 1 april i år. Nu har Astma- och Allergiförbundet undersökt vilka partier som är positivt inställda till en förlängning.

S, V och SD för en förlängning

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är för en förlängning. Moderaterna och Centerpartiet vill istället för ett riktat stöd ge ökade generella statsbidrag till kommunerna, för att ge dem möjlighet att prioritera efter egna behov. Kristdemokraterna anser att stödet har varit otydligt och otillräckligt och vill uppdra åt alla kommuner att göra en inventering av den fysiska skolmiljön av landets alla skolor, som ska ligga till grund för vidare beslut och vilket slags stöd som behövs.
Liberalerna anser att skolmiljarden i praktiken fungerar som en belöning för kommuner som har misskött skolmiljön. Istället vill partiet satsa statsbidrag på mer kunskap i skolan. Miljöpartiet har svarat att partiet ännu inte har tagit ställning i frågan.

Kommunpolitikerna är positiva

Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet, är bekymrad över att stödet har försvunnit. Hon tycker också att riksdagspartierna borde lyssna mer på de kommunpolitiker som hanterar skolfrågorna i vardagen.
– Astma- och Allergiförbundet gjorde en undersökning till kommunpolitiker förra året och den visar att stödet var okänt för många kommuner. Hela 85 procent av respondenterna ansåg dock att stödet bör finnas kvar och 51 procent ville att stödet ska öka. Alla barn har ju skolplikt och det är inte acceptabelt att vissa barn tvingas gå i skolor som gör dem sjuka. Därför vill vi att det statliga stödet för upprustning av skollokaler ska förlängas och förbättras, säger hon.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php