Informera om allt i maten

Astma- och Allergiförbundet har i uppdrag från sina medlemmar att arbeta för bättre levnadsvillkor för människor med allergiska sjukdomar. För tillfället arbertar vi därför för att påverka implementeringen av Eus nya förordning om konsumentinformation till livsmedelskonsumenter så att tillämpningen i Sverige blir så gynnsam som möjligt för konsumenter med matallergier. Vi betonar särskilt att Sverige måste utnyttja möjligheten att ställa krav på restauranger att lämna information till sina gäster om alla ingredienser som finns i den mat som serveras.
Vid ett möte med landsbygdsdepartementet nyligen, som också Livsmedelsverket deltog i, meddelade myndigheten att den för tillfället inte arbetar aktivt med direktivet. Orsaken var att myndigheten inte tilldelats resurser för ett sådant arbete. Livsmedelsverket meddelade att bollen nu ligger hos departementet.
Astma- och Allergiförbundet är bekymrat över situationen. Den hotande fördröjningen av arbetet med implementeringen av förordningen riskerar, som vi ser det, att minska de möjligheter som den nya förordningen skapat till att förbättra de allergiska matkonsumenternas situation.
Jag är själv allergisk mot många olika matvaror och vet därför hur betydelsefullt det är för människor med matallergier att få korrekt information på restauranger. Nu har vi äntligen fått en europeisk förordning som öppnar möjligheten för Sverige att skärpa kraven på branschen. Regeringen får inte missa den möjligheten!

Text Ingalill Bjöörn