Individuellt vilken kost huden mår bäst av

Eksem kan försvinna med förändrad kost. Men det finns inga garantier för att den diet som hjälpt en person fungerar för alla.

Det är inte helt enkelt att svara på hur relationen mellan kosthållning och klåda och eksem ser ut eftersom ämnet inte har undersökts ordentligt i studier. Det finns klinisk erfarenhet som pekar mot att minskat intag av biogena aminer som exempelvis histamin är bra, men inte så mycket evidens.
– Våra utredningsverktyg är bristfälliga och därför kan man inte säkert fånga in all genuin överkänslighet. Man får vara ödmjuk och säga att det är fantastiskt när någon upplever sig må bättre med en ny diet även om mekanismen bakom är svår att bedöma, säger Ulf Bengtsson, docent och tidigare överläkare och sektionschef vid Astma-Allergisektionen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Ulf Bengtsson menar också att de individuella skillnaderna är stora. Den diet som fungerar utmärkt för en person behöver inte nödvändigtvis fungera för någon annan.
– Rent allmänt skulle jag aldrig rekommendera någon att på egen hand ändrar sin diet drastiskt. Det blir ett tråkigt liv när man har fokus på att ta bort livsmedel. Och tar man bort något måste det också ersättas. Funderar man ändå på att göra det så ska man gå till en bra dietist som kan hjälpa en.
– För att kunna avgöra vad som ligger bakom att en person upplever sig må bättre efter att ha bytt kost så behöver man egentligen studera den personen både före och efter bytet för att kunna jämföra.

Text Tobias Malmberg Foto Privat

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php