Husdjur i barnfamiljer

Statistiska Centralbyrån kan berätta att det nu finns drygt 780 000 hundar och nära 1 160 000 katter i Sverige. Knappt 20 procent av alla familjer med barn har katt. Det är en minskning med cirka 2, 5 procent sedan 2006. Drygt 15 procent av barnfamiljerna har hund – en minskning med nära 4 procent. Kanin är det tredje vanligaste sällskapsdjuret, men gnagarna (kanin, marsvin, hamster och mus eller råtta) har minskat kraftigt i popularitet de senaste sju åren.

Massageoljor orsakar eksem
Vanliga doftämnen kan bli allergiframkallande när de kommer i kontakt med syret i luften. Det här har gjort att åtskilliga massörer fått problem med såväl eksem som kontaktallergi.
Hudkliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har under de senaste åren fått in ovanligt många vårdtagare som arbetar med spabehandlingar. Gemensamt är att de på mycket kort tid utvecklat kontaktallergier mot olika typer av oxiderade doftämnen och att de använt liknande preparat med doft av lavendel, ros eller citrus.

Anmälningar om skolmiljön ökar
Dålig skolmiljö anmäldes 51 gånger 2007 och 91 gånger i fjol. Hittills i år har Arbetsmiljöverket fått in 71 anmälningar. Socialstyrelsen har tillsammans med andra myndigheter gett ut detaljerade råd om hur skolor och andra lokaler där barn vistas ska städas. Det åligger de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna att ägna särskild uppmärksamhet åt skolorna och fritidshemmen så att sanitär olägenhet inte uppstår. Städningen är speciellt viktig för allergiska och överkänsliga barn, framhålls det.