Hjälpmedel för medicinen

Det är viktigt att man får i sig hela dosen när man inhalerar sin astmamedicin.

Visste du att en även äldre barn och vuxna som har en sprejinhalator som behandling vid astma rekommenderas att använda en så kallad spacer? Spacern gör det enklare att få i sig medicinen på korrekt sätt och minskar risken för biverkningar. Barn under fyra år bör använda mask till.

Foto Canva