Hållbarhetstiden för EpiPen 300 mikrogram förlängs

Företaget Meda flyttar fram sista förbrukningsdatumet med fyra månader för sex tillverkningssatser (batcher) av EpiPen 300 mikrogram.

Förlängningen genomförs för att mildra den restsituation som har uppstått. Förlängningen av sista förbrukningsdatum påverkar inte kvalitén eller effekten på adrenalinpennorna.
För att mildra restsituationen har företaget Meda beslutat i samråd med Läkemedelsverket att förlänga utgångsdatumen på sex tillverkningssatser.
De tillverkningssatser av EpiPen 300 mikrogram  adrenalin  injektionspenna som berörs är:

LOT-/Batchnummer  Tillverkarens ursprungliga utgångsdatum Nytt utgångsdatum
6FA795P 05.2018 09.2018
6FA795N 05.2018 09.2018
7FA318M 10.2018 02.2019
7FA251M 10.2018 02.2019
7FA250C 10.2018 02.2019
7FA318N 10.2018 02.2019

 

Förlängningen av utgångsdatum gäller inte EpiPen jr 150 mikrogram adrenalin injektionspenna. Patienterna måste fortsätta att följa tillverkarens utgångsdatum märkt på EpiPen jr 150 mikrogram adrenalin injektionspenna.

Foto Colourbox