Gåvor i juletid

Nu är insamlingskampanjen inför jul igång. Kampanjen innefattar ett insamlingsbrev, annonser i tidskrifter, annonser på SJs regionaltåg och i Stockholms lokaltrafik (SL), och annonser i sociala medier. Syftet är framför allt att samla in pengar till allergiforskningen, men det finns också ett informerande syfte, att få folk att tänka till en extra vända just kring jul.

Kampanjen riktas mot många människor med väldigt olika kunskapsläge kring allergier och annan överkänslighet. Eftersom julen är en tid då det är mycket mat och tillställningar har förbundet valt att denna gång fokusera på just nötallergi hos barn. Framöver planeras kampanjer kring andra viktiga områden.

Parfymfria veckan

Parfymfria veckan i början av november uppmärksammades på en rad olika sätt. Den började med att medlemmen Anna Kregert och läkaren/forskaren Össur Emilsson medverkade i TV4 Nyhetsmorgon för att berätta om doftöverkänslighet och sensorisk hyperreaktivitet, SHR. Veckan fortsatte med dagliga inlägg på förbundets sociala kanaler, nytt innehåll på webben, ett webbinarium med experten Eva Millqvist i samarrangemang mellan Stockholmsföreningen och Föreningen Oparfymerat samt debattartiklar i lokalmedia.

Dom om pälsdjur på förskola

Miljö- och konsumentnämnden i Västerås kommun har beslutat om förbud mot att ha hund inomhus på en förskola. Detta har även fastställts i en dom i Mark- och Miljödomstolen, dock inte prejudicerande. Folkhälsomyndighetens yttrande i ärendet finns att läsa på deras webbsida.

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för kommunernas tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2022-24. I denna prioriteras bland annat inomhusmiljö och egenkontroll i förskola och skola, med fokus på städning, och inomhusmiljö i bostäder. En tillsynsvägledning om förskolor och skolor har tagits fram som stöd för kommunerna, den finns på Folkhälsomyndighetens webbplats .

Möte med Transportstyrelsen

Astma- och Allergiförbundet och Hjärt-Lungfonden har träffat en utredare på Transportstyrelsen som har i uppdrag att utreda förutsättningar för skärpt miljökontroll vid fordonsbesiktning. Vid mötet framfördes hälsokonsekvenser av trafikavgaser och vikten av att skärpa kraven för avgasrening för fordon. Luften behöver renas vid källan för att få en bättre luftkvalitet i linje med vad WHO rekommenderar. Här är några förslag som presenterade och som även skickades i en skrivelse till utredaren:
• Skyltvärdet (som är specifikt för fordonstypen) ska användas vid kontrollbesiktning av fordon istället för generella gränsvärden, alternativt att de generella gränsvärdena skärps väsentligt så som gjorts i andra EU-länder.

  • Undantag tas bort så att även dieselbilar som är äldre än 20 år ska genomgå mätning av röktäthet eller annan motsvarande mätning för att begränsa utsläppen av farliga partiklar och ämnen och upptäcka fel i avgasreningen.
  • Bilars diagnossystem behöver användas på ett bättre sätt vid besiktningen för att kontrollera för fel i avgasreningen (förslag finns från särskild utredning).

Remissvar och skrivelser

Astma- och Allergiförbundet har skrivit ett remissvar till Socialdepartementet med synpunkter om att utbildning av ledarhundar behöver inkludera tillgänglighet för personer med pälsdjursallergi.

Förbundet har tillsammans med Hjärt-Lungfonden skickat skrivelser om luftföroreningar och hälsoeffekter till förra miljöministern Annika Strandhäll och några riksdagsledamöter i miljöutskottet.

Dessa och övriga skrivelser och remissvar hittar du på förbundets webbplats.

Synts i media

Tidningen Aktuell Hållbarhet uppmärksammade i en artikel att Astma- och Allergiförbundet vill se skärpta utsläppskrav för avgaser vid kontrollbesiktning av fordon. De publicerade också en debattartikel förbundet och Hjärt-Lungfonden skrivit med anledning av ett förslag om uppdaterat luftkvalitetsdirektiv som presenterats av EU-kommissionen.

Vårdförlopp matallergi

Förbundet har anordnat en digital konferens för att samla in synpunkter inför ett remissvar om Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för matallergi. Allergologen Caroline Nilsson från Södersjukhuset i Stockholm redogjorde för förslaget som sedan diskuterades.

Ett vårdförlopp är en plan för hur, i detta fall, matallergi ska diagnostiseras, behandlas och följas upp på samma sätt i hela landet.

Nationellt system för kunskapsstyrning inom Sveriges regioner leder det övergripande arbetet med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, och detta vårdförlopp har utvecklats inom ramen för Nationellt programområde (NPO) lung- och allergisjukdomar.

Ny på Södergården Åre

Södergården Åre har fått en ny föreståndare. Hon heter Helena Gjaerum och börjar den 19 december. Det betyder att bokningen för boende på vandrarhemmet då öppnar för besökare igen.

Missa inte

Vill du få Allergia hem i brevlådan även nästa år? Missa då inte att betala medlemsavgiften när du inom kort får ett brev om det.

Text Lena Granström Foto Eget montage