Fukt och mögel försämrar andningsförmågan

Fukt och mögel i byggnader kan inte bara ge astma och ”sjuka hus-symtom”. Ny forskning visar att mögelproblem också kan leda till generellt nedsatt lungfunktion, framför allt hos kvinnor och barn. Studien presenterades under Allergistämman i Göteborg i november.

Fukt i byggnader kan leda till att mögel och bakterier växer till sig i konstruktionen eller på invändiga ytor och att kemiska emissioner från vissa byggnadsmaterial ökar. Det är sedan länge vetenskapligt belagt att fuktiga byggnader kan leda till negativ hälsopåverkan i form av astma, astmasymtom och så kallade sjuka hus-symtom (SBS). Men nu visar en stor europeisk befolkningsstudie att fuktiga byggnader även ökar risken för generellt nedsatt lungfunktion – särskilt hos kvinnor.
Under nio år har forskarna följt 6443 vuxna personer i 3118 hem och 22 städer genom intervjuer, provtagning i hemmet och spirometri. Personer som utsatts för fukt och mögel i hemmet visade sig ha en signifikant minskning av lungfunktionen.

I europeiska skolor

En annan studie visar att mögelsvamp-DNA är vanligt förekommande i europeiska skolor och att miljön i de skolor som har mögelproblem tydligt påverkar elevernas lungfunktion på ett negativt sätt. Studien bygger på mätningar i 21 skolor i Sverige, Danmark, Norge, Italien och Frankrike, på enkätundersökning av 654 elever i snittåldern 10 år samt lungfunktionstester av 244 elever.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php