Framsteg kring matallergier

Ett par viktiga framsteg på matallergiområdet kan noteras. Allianspartierna i Stockholms läns landsting föreslår i budgeten för 2018 att ett matallergicentrum bildas på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Dessutom har regeringen gett Livsmedelsverket i uppdrag att undersöka hur en nationell samordning av frågor om matallergier kan utformas. Förslaget ska presenteras i januari 2018.