Forskning ska peka ut sjuka rumByggnadsrelaterad ohälsa är ett relativt vanligt problem. Röda ögon, kliande hud och luftvägsbesvär kan bero på kemikalier som finns i inomhusmiljön. För att ta reda på vilka ämnen som orsakar besvären gör forskare en annorlunda studie med hjälp av drabbade medarbetare vid Norrlands universitetssjukhus. Omkring 18 procent av befolkningen anser att de har hälsoproblem som beror på innemiljön. Det visar den näst senaste Miljö- och hälsorapporten från Folkhälsomyndigheten. Besvären kan uppstå både i hemmet och på jobbet. På Norrlands universitetssjukhus uppger delar av personalen att de bland annat har problem med hudutslag, röda ögon eller luftvägsbesvär och flera hundra har fått diagnosen byggnadsrelaterad ohälsa. Alltifrån läkare till administrativ personal är drabbade och många har besvär i vissa rum, medan de mår fint i andra.
Nu vill forskare hitta ett samband mellan kemiska ämnen i luften, byggnadsmaterial och reaktioner hos de enskilda individerna.

Utgår från individen

– Många studier har gjorts genom att man har undersökt husen. Men i stället för att leta efter fel i byggnadsmaterialet har vi utgått från individperspektivet. Så vi ber folk peka ut i vilka rum de får besvär och i vilka rum de mår bra, säger Ingrid Liljelind, forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Sedan tidigare finns en liknande svensk studie, men ingen så omfattande som denna.
– Vi tittar på omkring 700 organiska flyktiga ämnen som finns i luften, säger hon.I studien, som ännu inte är klar, ska 30 medarbetare vistas i rum där de får besvär samtidigt som forskarna mäter ämnen i luften. Därefter tas blodprov, som visar inflammationsmarkörer på deltagarna. De får också vistas i ett ”bra” rum där de inte får besvär.
– För varje deltagare har vi också en kontrollperson som inte upplever symtom, säger Ingrid Liljelind.

Proverna analyseras och dessutom görs en så kallad ”kammarstudie” där man undersöker individens känslighet för stickande ämnen.
– De kommer också att få göra kognitiva tester före och efter. Samtidigt tittar vi på den fysiologiska responsen och på stressreaktioner under tiden, säger hon.

Forskarna tror att de kommer kunna hitta både individrelaterade och miljörelaterade orsaker till besvären.
– Om en person blir sjuk av inomhusmiljön så beror det inte bara på personen, säger hon.

Text Maja Lundbäck Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php