Du ska inte behöva bo i sjuk lägenhet

Misstänker du att det finns fukt- och mögelskador i din lägenhet? Vänd dig då omedelbart till fastighetsägaren. Det är inte tillåtet att hyra ut en bostad som gör människor sjuka, men då det saknas gränsvärden för just fukt och mögel kan ärendena bli komplicerade och svåra att driva.

Fukt och mögel i bostaden kan orsaka allvarliga hälsoproblem och innebära stort lidande för den som drabbas. Men det finns stöd i lagen för att slippa bo i en ”sjuk” lägenhet. Miljöbalken är den lagstiftning som reglerar inomhusboendemiljö och den slår bland annat fast att en bostad ska ge skydd mot fukt, värme, kyla, drag, buller, luftföroreningar och radon – för att hindra uppkomst av ”olägenhet för människors hälsa”. När det gäller fukt och mögel finns dock inga fastställda gränsvärden för hur höga nivåer som får finnas, vilket kan komplicera utredningarna.
– När det gäller exempelvis radon så får det inte överstiga 200 becquerel, men när det gäller fukt och mögel finns inga liknande begränsningsvärden, säger Susanna Skogsberg, jurist på Hyresgästföreningen. Man önskar att det fanns eftersom det då skulle vara enklare att visa att det är fel på en lägenhet.

Alltid fastighetsägarens ansvar

Oavsett om man bor i en hyresrätt eller bostadsrätt så är det fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret att se till att bostaden håller rätt status och kvalitet, och för att vidta de åtgärder som behövs för att sanera, reparera och underhålla. Det hela bygger på ett system av egenkontroll. Det betyder att man som boende ska vända sig till sin hyresvärd alternativt styrelsen i bostadsrättsföreningen där man bor och berätta om vilka problem som finns.
–– Fastighetsägarna har ett egenkontrollansvar som innebär att de måste undersöka och bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga. De har en skyldighet att göra det för att förebygga hälsorisker, säger Mikael Ressner, avdelningen för Hälsoskydd på Socialstyrelsen.
Om fastighetsägaren inte skulle göra något för att komma till rätta med problemen, kan man vända sig till Miljöförvaltningen i den kommun man bor i. De är tillsynsmyndighet för miljöbalken och de som ser till att fastighetsägarna sköter sitt egenkontrollansvar. Efter en anmälan dit tar Miljöförvaltningen kontakt med fastighetsägaren som får redovisa vilka åtgärder man vidtagit och hur man tänker gå vidare.
–– I vissa fall man in ett fullgott underlag där det framgår tydligt vad de har gjort, säger Petra Skärlina Fogelsjöö, enhetschef på Miljöförvaltningen i Stockholms stad. I andra fall behöver vi ställa krav i form av beslut och det har vi ju möjlighet till eftersom vi är en myndighet. Gör de fortfarande ingenting efter det finns en möjlighet för oss att förena ett beslut med vite, som påtryckningsmedel. Det kan bli en långdragen process, särskilt om ord står mot ord.

Upplevda hälsoproblem

Enligt Mikael Ressner på Socialstyrelsen är det inte tillåtet att hyra ut en lägenhet som är fukt- eller mögelskadad och som bedöms vara en olägenhet för människors hälsa. Miljöförvaltningen kan belägga en lägenhet med användningsförbud om denna inte håller måttet och där åtgärderna, om sådana har vidtagits, inte anses vara tillräckliga. Men eftersom människor är olika känsliga för olika ämnen, är det svårt att hantera ärenden av den här typen, menar Petra Skärlina Fogelsjöö.
–– Sambandet mellan personers upplevda hälsoproblem och vad man kan hitta i en bostad är inte tillräckligt klarlagt, där behöver vi mer forskning. Det är ett jättespännande område, men många gånger väldigt frustrerande. Det som kan ge ohälsa hos en person, som är överkänslig, kanske inte ger det hos resten av befolkningen. Därför kan detta bli svårt att hantera, för alla inblandade parter, säger Petra Skärlina Fogelsjöö.
Vad har man då för rättigheter som hyresgäst? Kan man kräva en ersättningslägenhet?
–– Det är inte helt lätt, man har inte automatiskt rätt att få en ny bostad, säger Mikael Ressner. Om det ska göras en sanering i lägenheten, då bör självklart fastighetsägaren ordna någonting annat eftersom man betalar en hyra. Det normala är att de gör det.

Komplicerade bevisfrågor

Hyresgästföreningen kan hjälpa till i kontakten med hyresvärden och få denna att genomföra en undersökning. De kan också hjälpa till med att få hyresreduktion för den tid man har haft problem.
–– Ofta tar hyresvärdar problemen på allvar och tar itu med vad som ska göras, men tyvärr inte alltid. Vi brukar då råda hyresgästen att ta kontakt med Miljöförvaltningen som har möjligheter att förelägga fastighetsägaren att göra utredningar och åtgärda. Skulle man inte få den hjälp man behöver från kommunen måste man själv anlita en konsult, och det är dyrt, säger Susanna Skogsberg på Hyresgästföreningen.
Susanna Skogsberg konstaterar också att fukt- och mögelärenden är mycket svåra och komplicerade att driva. Bevisfrågorna är i regel svåra, just eftersom det inte finns några begränsningsvärden.
I de fall en lägenhet helt stoppas av Miljöförvaltningen för användning, kan hyresgästen hamna i en mycket svår situation och komma att bli utan lägenhet.
–– Om läget är så allvarligt att kommunen stoppar verksamheten, så blir faktiskt de som bor där utan lägenhet, säger Mikael Ressner. Fastighetsägaren har i det läget inget krav på sig att bidra med en ny bostad. Då är det upp till hyresgästen att själv lösa sin bostadssituation. Det här skapar naturligtvis en del problem, det är ett trubbigt instrument.
Har samhället inget ansvar att se till att den som blivit sjuk av sin bostad har någonstans att bo?
–– Kommunen kan i vissa fall hjälpa till med nödlägenheter, om man av någon anledning blir stående utan bostad. Men då är det socialtjänsten man får vända sig till, säger Mikael Ressner.

Text Louise Cederlöf

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php