Forskare undersöker irriterande kemikalier

Diisocyanater, som används vid plasttillverkning, är irriterande för hud, luftvägar och ögon och kan framkalla kroniska luftvägsbesvär som astma och bronkit.

Roger Lindahl, Umeå universitet, ska studera exponering för diisocyanater på hud inom motorbranschen.
Tidigare forskning, reglering och förebyggande arbete kring exponering för diisocyanater har nästan uteslutande koncentrerats på luftburen exponering. Men man har påvisat isocyanatastma på arbetsplatser där risken för exponering via luftvägarna är liten, men där det kan förekomma exponering på huden. Det kan gälla vid bland annat bilglasarbete och vid arbete med sprutmålning på bilkarosser, trots att man använder skyddsutrustning.

Tape-stripping metodik

Projektet ska kartlägga exponeringen för diisocyanater på hud med så kallad tape-stripping metodik. Metoden innebär att tejp sätts på huden efter exponering. När den avlägsnas följer döda celler från yttersta hudlagret med tillsammans med föroreningen. Parallellt kommer man även mäta lufthalten av isocyanater. I projektet kommer man också studera hur effektiv den personliga skyddsutrustningen är.
Studien är uppbyggd kring mätning på cirka tio arbetsplatser inom motorbranschen. Den ska ge bättre kunskap och bättre metoder för att bedöma exponering vid val av skyddskläder och tekniska lösningar vid arbete med ämnen som medför risk för hudexponering. Detta ska underlätta det förebyggande arbetet och minska risken för yrkesrelaterad sensibilisering.

Diisocyanater är en grupp kemikalier som används som utgångsmaterial vid framställning av polyuretan (PUR, uretanplast, polyuretanplast). Genom att använda olika utgångsmaterial vid produktionen kan produktens egenskaper variera, vilket gör PUR-plast användbart i många olika applikationer. Den finns som mjukt eller hårt skum (madrasser och isolering), som hårda solida plaster till exempel i bildelar, samt i lacker och limmer.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php