Förbundet 65 år!

Den 22 september 1956 grundades Astma- och Allergiförbundet av lokala allergiföreningar. Vid ett sammanträde på Hotell Hörnan i Uppsala beslöts att bilda ett riksförbund.
Förbundets mål formulerades i fem punkter:

  • Befrämjande av lokalföreningarnas verksamhet.
  • Bekämpande av astma och andra allergiska sjukdomar.
  • Befrämjande av allergologisk forskning.
  • Befrämjande av sjukhus- och konvalescentvård av allergiskt sjuka.
  • Understödjande av andra åtgärder i de allergiskt sjukas intresse.

Jubiléet kommer att firas på olika sätt, bland annat med ett digitalt kalas för aktiva i lokal-, läns- och regionföreningar på själva födelsedagen den 22 september.

Stipendier till doktorander

Varje år delas stipendier ut från Kerstin Hejdenbergs minnesfond till doktorander inom barnallergologisk forskning. De tre stipendiaterna 2021 är:
Dorian Kern, som undersöker om behandling med kognitiv beteendeterapi, kbt, i form av ett egenvårdsprogram vid sidan av den vanliga behandlingen minskar besvären hos patienter med eksem.
Caroline-Aleksi Olsson Mägi, som ska undersöka om hög stress hos mamman under och efter graviditeten ökar risken för eksem och allergi hos barnet.
Georgia Papapostolou, som med hjälp av en särskild metod undersöker om astma i de perifera luftvägarna är kopplad till svårare astmasjukdom med mer symtom och sämre livskvalitet.

Ny medarbetare

Eva Risberg har en längre tid anlitats av förbundet som ekonomikonsult. Från och med den 1 september övergår uppdraget till en anställning. En av huvuduppgifterna blir den ekonomiska delen av märkningen Asthma Allergy Nordic.

Plats i regeringens patientråd

Astma- och Allergiförbundet har fått förnyat förtroende av socialminister Lena Hallengren att ingå i regeringens patientråd. I rådet ingår även bland annat Diabetesförbundet, Riksförbundet Hjärt-Lung, Funktionsrätt och Neroförbundet. Rådet är en möjlighet att ge synpunkter på vårdpolitik och tillgänglighet. Rådet leds av Lena Hallengren.
I rådet representeras Astma- och Allergiförbundet av generalsekreterare Kristina Ljungros:
– Att vi får ingå i detta råd är ett gott betyg till hela förbundets arbete och våra frågor. Detta är en bra möjlighet att påverka politiken för en förbättrad vård för alla som lever med astma och allergi.

Nya föreningssidorna på plats

Den ombyggda webbplatsen för föreningsaktiva är nu på plats. Den utgår från förbundets nya grafiska profil med ett användbart och attraktivt innehåll. Fokus har varit att ta fram en modern, enkel och lättanvänd digital plattform där det är lätt att hitta den information som föreningsaktiva behöver. Du hittar den här.

Brev till rektorer inför skolstart

I början av augusti gjorde Astma- och Allergiförbundet ett utskick via e-post med information om hur skolan kan hjälpa elever med allergi. I brevet tas information upp om förebyggande arbete med hjälp av allergironden, vad skolan bör tänka på för elever med matallergi och en ny vägledning om arbetande hundar och allergi i skolan. Utskicket har gått till drygt 3000 mottagare.
Ny vägledning om hundar i skolan
Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker har tillsammans med en arbetsgrupp med allergi-expertis tagit fram praktisk vägledning om allergi och arbetande hundar i skolan. Svenska barn-läkarföreningens allergisektion och Astma-, allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA) står bakom den. Syftet med vägledningen är att lyfta fram konsekvenser och aspekter av arbetande hund i skolan för personer med pälsdjursallergi och vilka åtgärder som rekommenderas om sådana hundar planeras.
Den nya vägledningen om allergi och arbetande hundar i skolan finns nu på förbundets webbsida.

Utbildning om Agenda 2030

Lika Unika Akademi driver ett projekt med syfte att utbilda olika aktörer om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Agenda 2030-arbetet. Nu finns möjlighet för aktiva i kommunala funktionshinderråd/handikappråd att delta i en kostnadsfri digital grundläggande utbildning den 30 september kl 15–17. Marie-Louise Luther från Astma- och Allergiförbundet medverkar som föreläsare.
Anmälan senast 27 september till: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se.


Utbildning om universell utformning

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början har tagit fram en webbutbildning om universell utformning i samverkan med Certec LTH vid Lunds universitet. Utbildningen är tänkt som en första introduktion till universell utformning och det finns möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer i slutet av varje avsnitt. Utbildningen finns på webbadressen utbildning.rattfranborjan.nu.

Förmånligt

Går man med som ny medlem i Astma- och Allergiförbundet under årets sista månader betalar man endast 250 kronor för resten av 2021 och hela 2022. Gäller från 1 september för huvudmedlemmar. Familjemedlemmar betalar endast 100 kronor.

Dag för atopiskt eksem

Internationella dagen för atopiskt eksem, den 14 september, är dagen då röster och expertis världen över samlar sina krafter och uppmärksammar atopiskt eksem och alla de som dagligen kämpar, oavsett om man är patient eller närstående. 
Föreningen Atopikerna anordnar denna dag ett kostnadsfritt seminarium online. Syftet med eventet är att öka kunskapen och möjligheten till ett bra behandlingsresultat genom en stärkt relation mellan patient och vårdgivare. 
Även dagarna efter eventet händer mycket nytt på föreningens webbplats, atopikerna.se.

Pengar till forskning

Den 16 september stängs årets ansökningsperiod för anslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Hittills har fonden kunnat dela ut mer än 175 miljoner kronor till patientnära allergiforskning. Det har lett till nya kunskaper om allt från hur svåra matallergier hos barn kan ”tränas bort” med hjälp av immunterapi till nya vaccinmetoder mot pollenallergi och kopplingen mellan astma och covid-19.