Fondpengar att söka i Helsingborg

Helsingborgsföreningen har tagit ett initiativ och aktiverat en äldre gåvofond där medlemmar kan söka bidrag för sådant som inte täcks av sjukvården och sjukvårdsförsäkringen, till exempel hjälpmedel i hemmet och merkostnader som sjukdomen medför.

År 1975 mottog Helsingborgs Astma- och Allergiförening en gåva från en privatperson, i form av aktier som såldes till ett värde av några hundratusen kronor. Givarens vilja var att pengarna skulle gå till hjälp för vård av allergiska sjukdomar för personer bosatta i Helsingborg.

När Peter Belfrage engagerade sig i föreningens styrelse som kassör för ett år sedan initierade han nystarten av en gåvofonden för medlemmar.

– Jag har själv ingen allvarlig allergi, bara lite besvär under pollensäsongen, men jag har på nära håll sett hur mycket det påverkar min fru, som har svår allergi. Hon sitter i styrelsen sedan några år och när det saknades frivilliga för att fylla styrelseplatserna trädde jag in.

Peter Belfrage har arbetat med administration och ekonomi under både sin yrkesmässiga tid och till viss del även därefter, som pensionär, så kassörrollen föll sig naturligt.

– Under tiden med coronapandemin har vi fryst alla aktiviteter så att kunna gå ut och utlysa utdelning från en fond var en chans att göra något positivt, att erbjuda medlemsnytta.

Peter Belfrage började undersöka regler och praxis för att återstarta fondaktiviteten. Han tog kontakt med Niklas Olin, utvecklingsstrateg på förbundskansliet, som kunde berätta om hur förbundets fonder fungerar och även sätta honom i kontakt med ett par andra föreningar som har egna fonder.

– Vi formulerade ett gemensamt regelverk för fonder, till exempel sådant som skyldighet att informera medlemmarna om möjligheten att söka.

– Vi tog kontakt med Skatteverket för reglerna kring hur mycket man kan skänka utan motprestation, vilket är 10 procent av prisbasbeloppet. Vi tog också reda på hur eventuellt försörjningsstöd från socialtjänsten eller andra bidrag skulle kunna påverkas från en utdelning av en fond. Vi fick lära oss att med en tydlig formulering av syftet med gåvan så går det sannolikt att undvika att stödet minskas. Men det är varje kommun som har det slutliga avgörandet.

Alla generella regler och riktlinjer sammanställdes i ett dokument som kan vara till hjälp för andra föreningar som står inför att administrera en fond. Den som är intresserad kan vända sig till Niklas Olin för att få dokumentet.

– Vi har sedan i vår förening finslipat det som gäller för just vår fond, hur länge man måste varit medlem för att söka, hur många gånger varje medlem får söka och så vidare. Vi har kommit fram till att det är rimligt att fondens kapital är förbrukat på åtta till tio år, om det finns kvalificerade sökande. Det är förstås viktigt att givarens vilja i gåvobrevet respekteras till fullo.

Andra viktiga saker att ta ställning till är hur mycket information och intyg man ska begära in från den sökande för att styrka sitt behov av bidrag och hur man hanterar uppgifterna enligt GDPR-lagstiftningen.

En utdelning har skett hittills, då fick två sökanden bidrag till inköp av kvalsterskydd. Nästa utdelning blir i slutet av året och ansökningar ska vara inne senast sista oktober.
– Vi kommer att skicka ut information till alla våra medlemmar i god tid via brev och mejl.

Text Lena Granström Foto Colourbox