Fler farliga ämnen i hemmen

Hushållen i Sverige använder mer och farligare rengöringsprodukter vilket ökar risken för hudirritationer, frätskador och allergier, visar statistik som Kemikalieinspektionen tagit fram i samarbete med Statistiska Centralbyrån.

En anledning till ökningen är att vi har många olika material i våra hem som vi vill ha speciella rengöringsmedel till och vi vill att de ska vara effektiva och fungera snabbt. Andelen människor i befolkningen som är känsliga för till exempel parfymer har ökat, och den ökar parallellt med att hur mycket parfymer som används i olika sammanhang, säger Bo Nyström, toxikolog på Kemikalieinspektionen.

Text Netdoktor