FHM rekommenderar influensavaccin till personer med astma

Sveriges förra influensasäsong var en av de mildaste i modern historia, förmodligen på grund av restriktionerna som rått under pandemin. Nu väntas årets influensasäsong bli svår.

Ungefär en miljard människor drabbas av influensa världen över varje år. Till de vanliga influensasymtomen hör bland annat feber, hosta och värk, men för vissa blir infektionen riktigt allvarlig och ibland till och med dödlig.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de med ökad risk för allvarliga besvär från influensa vaccinerar sig varje år, detta inkluderar bland annat personer över 65 års ålder, gravida (efter vecka 16), personer med hjärt-kärlsjukdom, astma, kronisk lever- och njursvikt eller diabetes.

Svagare immunsförsvar

– Covid har gjort att många i riskgrupp förstår att de behöver skydda sig genom vaccination, detta gäller även influensa som kan ge allvarlig sjukdom och komplikationer hos den här gruppen, säger Stefan Jansson, distriktsläkare i Örebro.

– Anledningen varför riskgrupp löper högre risk för allvarlig influensasjukdom är bland annat att personer med kronisk sjukdom, framförallt om de är äldre, har ett svagare immunförsvar och då kan influensaviruset ge upphov till en sekundär bakteriell infektion, till exempel lunginflammation, som i värsta fall utan behandling kan leda till dödsfall.

Läs mer om influensavaccination och rekommendationer för riskgrupper här.

Foto Colourbox