Experten: ”Din oro kan sänka ungdomens självförtroende”

En viss oro gör dig förberedd, men när den går över styr så påverkar den inte bara ditt välmående utan även ditt barns tillit till sin egen förmåga. Det säger psykologen Lisa Breitholtz.

Normal oro hjälper oss att vara förutseende och att lösa problem. Men det kan också bli för mycket av det goda, som om man hela tiden oroar sig för att något ska komma att hända. Det kallas förväntansoro, berättar psykologen Lisa Breitholt,z som bland annat jobbar på BUP i Västerås.

– Om du har ett allergiskt barn handlar det ofta om oro över att barnet ska få en allvarlig eller till och med livshotande reaktion. Ibland kan förväntansoron bli för stark och inte stå i proportion till situationen, säger hon.

Hur ska man tänka som förälder när ens allergiska barn ska frigöra sig och flytta hemifrån?

– Du måste släppa taget. Ett sätt är att göra en plan tillsammans med ditt barn. Det kan stärka både din och barnets trygghet. Planen bör bygga på alla framgångar som man haft. Ofta har man utvecklat en rutin eller strategi för allergin.

Viktigt med ansvarsfördelning

Lisa Breitholtz säger att planen kan handla om konkreta saker, som hur man ska agera om man får allergiska symtom, eller hur man bäst undviker det som triggar ens allergi. Men också om hur ofta det som förälder är rimligt att höra av sig ”för att kolla läget.” Det blir lätt att man nästan jagar sitt barn.

Vad kan det få för konsekvenser för ungdomen?

– Det vi ofta ser är en minskad tillit till den egna förmågan. Barn till föräldrar som håller i för hårt och signalerar att världen är en farlig plats tenderar att känna mer osäkerhet och ha lägre självförtroende. Genom att försöka, misslyckas och försöka igen får man tillit till sin egen förmåga.

Men om ”att misslyckas” i värsta fall handlar om allvarlig, akut sjukdom och död, hur ska jag resonera som förälder då?

– Det är därför du som förälder behöver släppa gradvis, så att det inte blir allt eller inget. Se till att göra en successiv ansvarsfördelning och tillåt den unga att ta över mer och mer.

Text Kalle Dixelius

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php