En vecka med vår innemiljöombudsman

Marie-Louise Luther är handläggare av innemiljöfrågor på Astma- och Allergiförbundets kansli. Uppgifterna inbegriper allt ifrån politiskt påverkansarbete till att svara på frågor om hundar och mögel. För Allergias räkning har hon skrivit dagbok en vanlig arbetsvecka.

Måndag
Veckan inleds med en workshop på Myndigheten för delaktighet. De har bjudit in funktionshindersrörelsen för att samla in synpunkter till en ny strategi för funktionshinderspolitiken. Vi arbetar i grupper och återsamlas för att berätta vad vi tycker borde finnas med i en ny strategi – sådant som inte fungerar idag och som borde bli bättre i samhället.
Exempelvis omfattar vissa lagar inte alla personer med funktionsnedsättning som FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kräver. Plan- och Bygglagen omfattar bara tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienterings-förmåga och Miljöbalken bara personer som är något känsligare än normalt.
Jag passar sedan på att sprida en debattartikel i sociala medier. Denna gång är det en artikel om behovet av att införa lagstiftning för rökfria utomhusmiljöer som publicerats i SvD Opinion inför tobaksfria veckan. Att försöka synas och höras med våra frågor i olika media är en ständigt pågående uppgift.
På eftermiddagen är det dags att svara på inkomna mejl och telefonsamtal. Mejlen handlar bland annat om ifall man kan flytta in i en bostad där det bott pälsdjur, och hur man i så fall kan städa, och vilka rättigheter man har ifall chefen tar med en hund som man reagerar på till jobbet.
En nybliven medlem ringer för att ta reda på vilka krav hon kan ställa när det gäller fukt- och mögelskador och dålig ventilation i bostaden.
Att svara på frågor är något som tar ganska stor del av min arbetstid. Jag prioriterar alltid medlemmar och föreningar i första hand. Är det så att den som ringer eller mejlar kan tänka sig att bli medlem hjälper jag förstås till. Jag har värvat en hel del medlemmar på det viset.
Tisdag
På morgonen skriver jag ett mejl till en hotellkedja som doftsätter inomhusluften på sina hotell. En medlem som är doftöverkänslig ska övernatta på ett av hotellen och är orolig för hur det ska gå. Hotellkedjan lovar undersöka hur de kan minska risken för att någon ska behöva bli sjuk.
En kvinna ringer och berättar att hon fått astmaanfall på grund av doftsättning av inomhusluften i ett köpcentrum. Hon har kontaktat fastighetsägaren som menar att det inte är något problem. Jag ber henne kontakta länsstyrelsen eftersom ärendet om att förbjuda doftsättningen överklagats dit. Förbundet har tidigare gjort yttranden om att doftsättningen måste upphöra.

Jag prioriterar alltid medlemmar och föreningar i första hand

Det här är ett fenomen som sprider sig. I ett par kommuner har vi lyckats få miljö- och hälsoskyddsnämnden att sätta stopp för doftsättning i gallerior på orten, men ännu finns ingen praxis med rättsfall.
En medlem ringer och har frågor om fuktskador i ett äldre hus som även har halm som väggisolering och vilka hälsorisker som kan finnas. Jag ger svar om vad vi vet om hälsoriskerna och hänvisar vidare till byggnadsteknisk expertis när det gäller fuktrisker.
En kvinna hör av sig om vilka rättigheter som finns när det gäller tillgänglighet till en företagsutbildning hon är intresserad av. De flesta kurslokaler på utbildningen har heltäckande mattor som hon får luftvägsbesvär av. Hon bestämmer sig för att mejla utbildningsanordnaren och fråga hur de kan anpassa lokalerna utifrån hennes behov och bifoga aktuell lagstiftning som jag skickar henne.

Onsdag
En anställd på en förskola ringer och undrar om mögel i barnvagn är farligt för hälsan för barnen och hur det kan saneras. Jag berättar lite om hälsoriskerna och hänvisar till saneringsföretag när det gäller saneringsfrågan.
Jag samtalar i telefon med en representant från en allergiförening som behöver stöd för att arbeta med rökning i flerbostadshus som gett problem för medlemmar. Vi bestämmer att jag ska försöka besöka dem för att se hur de kan gå vidare och driva frågan om rökfria flerbostadshus i kommunen.
Tyvärr finns det idag inget stöd i lagstiftningen för att förbjuda rökning i bostäder. Men vi arbetar för detta på sikt genom att vi står bakom ett måldatum för ett rökfritt Sverige 2025 och genom att vi tar reda på hur andra länder löst problem med grannars rökning i bostäder. Förbundet arbetar med att utöka rökförbudet till att gälla offentliga platser, även utomhus, och opinionen verkar väga över mer och mer på vår linje.
På eftermiddagen deltar jag i ett samrådsmöte med funktionshindersrörelsen hos Arbetsmiljöverket. Vi diskuterar bland annat hur vi från förbunden har möjlighet att komma med synpunkter på de föreskrifter som myndigheten reviderar.

Torsdag
För att försäkra mig om arbetsro arbetar jag hemifrån idag. Jag förbereder en föreläsning om vad man bör tänka på i hemmet om man har allergi för Astma- och Allergiföreningen och HJärt- Lungsjukas förbund i Luleå.
Jag skickar också en skrivelse till regeringen om vikten av reglering av hur tjänstehundar får införas i skolor, vården och omsorgen. Sedan slutför jag en skrivelse till den europeiska organisationen EFA med en fråga hur de arbetar för att stödja medlemsländerna när det gäller att införa fler rökfria miljöer.
Jag läser och kommenterar snabbt ett förslag till en artikel till Läkartidningen om ALPIN-projektet. Det är ett projekt jag deltagit i för förbundets räkning och som handlat om att ta fram innemiljöinformation till nyanlända anhöriginvandrare, om vad man kan tänka på i sin egen bostad. Jag avslutar arbetsdagen med att svara på inkomna mejl.

Fredag
Jag inleder dagen med att lägga upp en skrivelse jag gjort om hundar och en om rökning på förbundets webbplats. Jag tar fram underlag till rapporter om dem som ska presenteras på förbundsstyrelsens arbetsutskott.
Riktlinjerna för mitt arbete dras upp i en verksamhetsplan för året som beslutas av förbundsstyrelsen. Det är viktigt att återkoppla till dem vad som blir gjort. De långsiktiga och övergripande planerna är det kongressen som lägger fast vart tredje år.
Jag fortsätter med att sortera och svara på mejl. En kvinna ringer och undrar om vad hon som är överkänslig ska välja för material vid renovering av badrummet hemma. Jag tipsar om att kakel och klinker är att föredra, men måste samtidigt nämna att det är svårare att hitta primer och fogmassor med mera som inte avger kemiska ämnen.
Jag hänvisar vidare till Byggkeramikrådet och SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) när det gäller krav på våtrum och kemiska emissioner.
Eftersom jag också är arbetsmiljöombud på förbundskansliet avslutas veckan med ett möte om uppföljning av en riskbedömning för arbetsmiljön vid en förändring av organisationen som genomförts på kansliet. Även hos oss är det viktigt med en bra miljö.

Text Marie-louise Luther Foto Jeanette Hägglund