Digitala sensorer registrerar fukt

750 digitala fuktsensorer har installerats i ett nybyggt studenthus i Linköping. Den nya tekniken som forskats fram på Linköpings universitet avslöjar fuktskador i ett tidigt skede utan att göra någon åverkan på byggnaden.

Statligt ägda fastighetsbolaget Akademiska Hus satsar nu på den nya tekniken med digitala fuktsensorer. Det nybyggda studenthuset i Linköping är först ut, men Akademiska Hus kommer framöver att använda tekniken i samtliga projekt inom marknadsområde Mitt.
– Fuktskador kan vara besvärliga och ibland svåra att upptäcka. En liten läcka kan stå tyst och droppa i tio år, men med den här tekniken får vi en indikation direkt på om något är fel, säger Karl Karlström, projektchef för marknadsområde Mitt, Akademiska Hus i ett pressmeddelande.

Problem med fuktskador

Innovationen med fuktsensorerna bygger på forskning av professor Magnus Berggren och hans team på Laboratoriet för organisk teknik vid Linköpings universitet. Upprinnelsen var de problem som uppdagades i nybyggda Hammarby Sjöstad i Stockholm där många fastigheter i början av 2000-talet hade problem med omfattande fuktskador. Man började då undersöka om tryckt elektronik, ett slags flytande elektroniskt bläck, kunde användas för att mäta fukt i husfasader. Så småningom inleddes ett samarbete med företaget InviSense som nu levererar de digitala fuktsensorerna till ett flertal kunder, både privata fastighetsägare och offentlig verksamhet.

Placeras bakom tätskikten

Fram till i dag har det varit svårt att mäta fukt utan att förstöra själva konstruktionen i en byggnad. De digitala sensorerna är extremt tunna men samtidigt robusta. De placeras bakom tätskikten, på fuktkänsliga ställen där man vill mäta den relativa fuktigheten. Det innebär att man på ett tidigt stadium kan upptäcka läckage/fukt och fatta beslut om vad som behöver åtgärdas.
Även Örebro universitet kommer att använda fuktsensorerna i sitt arbete och mål med att bli landets mest hållbara universitet.
– Jag tror att det här är produkter som totalt sett gör inomhusmiljön bättre, vilket såklart är superbra. Det kommer dessutom bli effektivare eftersom vi genom fuktsensorerna tidigt kan få en indikation på att något är fel, vi kommer drastiskt minska tillfällen då vi till exempel behöver bryta upp väggar för att avgöra om det är en fuktskada. Så det finns ekonomiska fördelar, säger Mikael Wetterstrand, projektchef för Örebro Campus Lab i pressmeddelandet.

Källa: Akademiska Hus, InviSense

Text Louise Cederlöf Foto Emelie Skolling

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php