Boverket förmedlar byggtips

Som Allergia tidigare har berättat dras byggsektorn med stora problem när det gäller fel, brister och skador. Detta orsakar dels stora kostnader för samhället men också långsiktiga hälsoproblem för människor. Nu har Boverket öppnat en tipsfunktion som ett led i att utveckla byggandet och förbättra inomhusmiljön.

Boverket.se finns sedan i början av september ett formulär där man kan tipsa om olika typer av fel, både återkommande och nya. Man kan också lämna uppgifter om goda exempel och erfarenheter som man tror att Boverket kan han nytta av.
– Det här är ett sätt för Boverket att komma ännu närmare branschens aktörer och få mer insyn i vad som händer i byggbranschen, säger Daniel Andersson, projektledare för Boverkets byggskadefunktion, i ett pressmeddelande.

Dyrt och hälsovådligt

Daniel Andersson berättar att materialet som kommer in via tipsfunktionen kommer att användas i Boverkets uppdrag som handlar om att utveckla byggandet för en god inomhusmiljö. Därmed hoppas man också kunna minska kostnaderna för fel, brister och skador. Enligt Boverkets tidigare beräkningar landar de samhällsekonomiska kostnaderna för dessa fel, inklusive ineffektiv resursanvändning, på mellan 59 och 111 miljarder kronor årligen. Boverket konstaterar också att ”fel, brister och skador under projekterings- eller byggskedet ökar risken för långsiktiga hälsoproblem för brukare på grund av sämre inomhusmiljö”.

Granskas av experter

Tipsformuläret är en del av Boverkets byggskadefunktion som startade på uppdrag av regeringen 2019. Det övergripande målet är där att så tidigt som möjligt identifiera systematiska fel för att förhindra att det leder till mer utbredda skador.
Alla tips som lämnas kommer att granskas av en expertgrupp som kan komma att kontakta tipsaren. Det går även bra att lämna uppgifter anonymt för den som vill. Boverket poängterar att syftet med byggskadefunktionen inte är att hitta skyldiga och ansvariga utan att ”sprida kunskap för att förebygga och undvika fel, brister och skador.”
Skulle tips om brottslig verksamhet lämnas kommer Boverket inte att utreda detta utan direkt överlämna det till Polismyndigheten.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox