– Det går bra att ställa om

Länsföreningen i Östergötland har valt en positiv väg under coronatider – inte ställa in utan tänka nytt, våga utmana medlemmar att bli mer digitala och se möjligheter istället för hinder.

– Om vi bara signalerar INSTÄLLT på vår hemsida och i tidningen, vem finns vi till för då? Nu behöver många en förening mer än vanligt.
Sara Hjalmarsson, ombudsman på Astma- och Allergiföreningen i Östergötlands län, och föreningens styrelse bestämde i ett tidigt skede att inte vika ner sig för hindren att mötas fysiskt. Årsmötet var sedan länge beslutat äga rum den 30 mars och det höll de fast vid.
– Vi valde att lägga tröskeln lågt och bjöd in till ett telefonmöte för att alla skulle kunna vara med. Det var lite ovant men det fungerade bra. Framöver kommer vi också att prova att ha möten i förbundets konferenssystem, där man också kan se varandra.
På årsmötet beslutades i samma positiva anda att tänka nytt.
– Det är otroligt viktigt att fortsätta verksamheten, vi ska inte hålla igen, säger Sara Hjalmarsson med eftertryck. Många av våra medlemmar hör till riskgrupper och behöver hålla engagemanget vid liv och kunna ha kontakt under trygga former.
Satsningen har bland annat resulterat i ett extra Allergiblad, föreningens tidning som i vanliga fall kommer ut med fyra nummer per år.
– Vi fokuserade mycket på positiva budskap, tips på vad man kan göra själv och en extra tävling. I tidningen passar vi också på att presentera en del av den kunskap som finns i förbundets rika informationsmaterial. Där finns så mycket samlat som inte kommer fram om man inte vet om var man ska leta.
En del av de förändringar i samhället som coronaviruset medfört har faktiskt visat sig vara till fördel för vissa grupper.
– Muséer har börjat med digitala visningar, många konserter sänds digitalt – miljöer och evenemang som en del av våra medlemmar tidigare inte kunnat besöka, på grund av allergi och doftöverkänslighet, har blivit tillgängliga på nya sätt. Det har till och med ordnats drive-in-bio i en av kommunerna där man kan sitta i sin egen bil och titta på film.
Föreningen hjälper till genom att tipsa om den typen av arrangemang på sin facebook- och webbsida. Ytterligare en aktivitet de informerat om är en tipspromenad som Friluftsfrämjandet ordnat. Lapparna med frågor sitter uppe hela tiden så man kan gå promenaden när det passar bäst, tidigt en regnig morgon när pollenhalterna är låga, eller en sen kväll när man inte riskerar att trängas med andra. Svaren skickar man in via en enkel app i telefonen.
– Vi skulle gärna satsa mer på att uppmuntra fysisk aktivitet, någon form av andningsträning och lättare gympa, det är något vi funderar på. Föreläsningar via nätet är också en idé. Förhoppningsvis kan vi föreningar runt om i landet dela med oss av lösningar till varandra. Fördelen med digitala aktiviteter är ju att det inte finns några geografiska hinder.
Sara Hjalmarsson är fullt medveten om att alla inte är med på det digitala tåget ännu och kanske inte heller kan eller vill hoppa på det.
– Vi måste hela tiden tänka brett. Att till exempel satsa på den tryckta tidningen är viktigt och vi ger alltid möjligheten att vara med på möten per telefon. Vi kan också låta några personer i taget komma till vår lokal och ta del av digitala sändningar på datorer här.
– Det är inte antingen-eller utan både-och.

Text Lena Granström Foto Bernt Kazmierski