– Det behövs ett allergiprogram i Sverige

Är det dags för Sverige att följa Finlands exempel? Allergia frågade Christer Janson, professor och överläkare i lungmedicin och allergologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Är synen på övergången från en undvikandestrategi till en toleransstrategi densamma i Sverige som i Finland?
– Det finns en del data som tyder på att det under tidig barndom, finns en period där man med rätt exponering kan utveckla tolerans mot allergen. Men jag tycker inte att det finns tillräcklig kunskap om hur man ska överföra detta till praktiska råd och rekommendationer. Så svaret är nog nej. Däremot så är det viktig att man är noggrann i sin diagnostik av till exempel födoämnesallergi så att man inte i onödan undviker sådant som man i själva verket tål.

Skulle ett motsvarande allergiprogram kunna införas i Sverige?
– Det finns ett stort behov av ett nationellt allergiprogram i Sverige, men innehållet kommer säkert att skilja sig en del från det finska.

Det finska allergiprogrammet fokuserar mycket på att dela upp allergier i ”svåra”, som vården ska satsa resurser på, och ”lindriga”, som till stor del kan egenvårdas. Men finns det inte en stor grupp däremellan som i och med detta riskerar att få sämre utredning och behandling? 
– Jag håller med om beskrivningen om risken för mellangruppen och det gäller både barn och vuxna. Som jag ser det så är ett huvudproblem att allt för många med allergier har onödigt mycket besvär. Det finns hjälp att få för de flesta. Ökad kunskap om allergier och behandling av allergier i primärvården tror jag är ett sätt att nå mellangruppen.

Bland människor med allergi finns en oro för att det nya synsättet leder till en minskad hänsyn i de fall där undvikande är nödvändigt, att allmänheten ska tolka det som att alla allergiker mår bra av att utsättas för det de är allergiska mot. Hur ser du på den risken?
– Ja, jag tror att det är en uppenbar risk.
 
Det är lätt att förstå toleransstrategin ur primärprevention-perspektiv, att det är bra för immunförsvaret att utsättas för en biologisk mångfald i livets början. Men det är svårare att förstå hur det skulle fungera för den redan allergiska individen. Kan du ge några exempel på sådan ”toleransträning”?
– Det finns mig veterligen inga data som tyder på att en person som utvecklat en allergi kan bli bättre av att utsättas för det den är allergisk för. Undantaget är förstås den kontrollerade exponering som sker när man behandlas med allergivaccination, även inkluderat oral immunterapi.

Text Lena Granström

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php