Checklista för en bättre skolmiljö

Allergironden kan bäst beskrivas som en digital checklista för skolor och förskolor att använda i sitt allergiarbete. Nu ska kunskapen om den spridas.

Som en del av satsningen på Barnallergiåret ska Allergironden och den tillhörande webbsidan allergironden.se nu bli allmängods på Sveriges skolor och förskolor.
–– Vi går ut brett med information om Allergironden. Vi vill få fler att använda den helt enkelt. Barnallergiåret har just inletts och syftet är att öka kunskapen och förståelsen om barns allergier. Där kan Allergironden spela en jätteviktig roll, säger Marie-Louise Luther, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet.

Egenkontroller

Enligt Miljöbalken har alla skolor och förskolor krav på sig att göra egenkontroller och följa upp och åtgärda brister i inomhusmiljön. Men lagkravet är allmänt hållet och det är därför det finns behov av ett mer detaljerat verktyg. På sajten allergironden.se finns hela checklistan och andra tips och idéer som kan förenkla det förebyggande allergiarbetet.
–– Om man sköter det förebyggande arbetet kontinuerligt så slipper man de stora åtgärder som annars kan krävas längre fram. Har man använt Allergironden regelbundet så har man oftast en bra grundnivå vad gäller arbetsmiljön på skolan eller förskolan, förklarar Marie-Louise Luther.

Hur ska man som förälder göra om man vill att barnens skola ska göra en Allergirond?
–– Tala med rektorn eller förskolechefen, informera om att allergironden.se finns som ett hjälpmedel i arbetet och att det är gratis. Det kan också vara värt att nämna att allergironden kan bidra till minskad sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och ökad trivsel och dessutom till en ökad kunskap om allergi.
Idén om en heltäckande checklista för skolor och förskolor att använda i sitt allergiarbete kläcktes redan i mitten av 90-talet. Arbetet med Allergironden, som den kom att kallas, sköttes under flera år av Folkhälsoinstitutet, men övertogs sedan av Astma- och Allergiförbundet, som nu alltså givit ut den digitalt.

Text Jakob Hydén

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php