Nu ska ungdomar kartläggas

I januari skickades en enkät om luftvägar, levnadsvanor och miljö hem till alla ungdomar födda 1992, bosatta i Västra Götalands län. Studien genomförs av Göteborgs Universitet på uppdrag av Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen i samarbete med primärvården och länets kommuner. Syftet är att beskriva ungdomars ohälsa som kan bero på miljön, kartlägga förekomsten av allergier och kostens betydelse för folkhälsan.

Orättvis kö på apoteken

Jag hade bråttom och tyckte jag hade tur när det bara var ett nummer framför mig i kön. Efter några minuter gick jag fram till disken och lämnade fram mina två recept. Receptarien tittade på dem och sa att hon skulle placera mig i den utökade kön. –– Ursäkta. Vilken kö? –– Jag lämnar över […]

Emma blir sjuk av sin skolmat

Emma Larsson talade redan första dagen på gymnasiet om för skolmatspersonalen att hon inte tålde gluten. Men det hjälpte inte och ofta kunde hon inte äta maten som serverades. Till slut tröttnade Emma. I dag tar hon med sig sin egen mat till skollunchen.

Staten måste ta ansvar för pollenprognoserna

Det är mycket glädjande att Socialstyrelsen nu anslutit sig till Astma- och Allergiförbundets förslag om en nationell samordning för att möta allergisjukdomarnas utbredning. I redovisningen av regeringsuppdraget ”Förslag till nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa” som redovisades i slutet av 2007, framhåller myndigheten att ansvaret för barnallergifrågor på central nivå är otydligt formulerat och behöver […]