Avamys i högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsverket har beslutat att bevilja allergipreparatet Avamys subvention. Avamys är ett allergipreparat som har funnits tillgängligt för svenska patienter sedan ett drygt år. Det är enligt tillverkarna det första allergipreparatet som konsekvent visat effekt på både näs- och ögonsymtom vid tillfällig allergisk rinit.
Den aktiva substansen i Avamys heyer Flutikansonfuroat.