Astma inte arbetsskada

En undersköterska fick sin astma godkänd som arbetsskada i förvaltningsrätten, eftersom byggnaden hon jobbat i var fuktskadad. Försäkringskassan överklagade och kammarrätten anser inte att kopplingen till arbetet är stark nog. Man säger visserligen att det inte går att utesluta att det finns ett samband mellan fukt- eller mögelskador i inomhusmiljö och astma hos vuxna, men att det inte finns vetenskapliga belägg nog för att det är så. Därmed räknas inte astman som arbetsskada och undersköterskan får inte rätt till livränta.