Astma-app rekommenderas i vården

AsthmaTuner är en app som hjälper astmatiker behandla sin sjukdom och har tidigare bevisats effektiv i flera kliniska studier. Appen blir nu unik i Sverige, som efter den första juridiska vägledningen i sitt slag, får godkännande av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för bredare implementering inom sjukvården.

Det är ett svenskt startup-bolag som har utvecklat appen som hjälper astmatiker att själva kunna mäta sin astma och få individanpassade instruktioner för sin behandling. Appen är också uppkopplad mot patientens vårdgivare, så att läkare och sjuksköterskor kan följa patientens astma och ge digital uppföljning vid behov.
I december blev AsthmaTuner det första digitala verktyget som blev möjlig att förskriva inom förmånen med nationell subvention efter att den statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bedömt att appen sparar kostnader för sjukvården.

Juridisk granskning

Användningen av appar inom sjukvården har varit omdiskuterad, framför allt kring frågor om informationshantering, informationssäkerhet och användning av molntjänster för patientdata. Under våren 2020 har därför en juridisk vägledning av AsthmaTuner tagits fram av SKR. Resultaten från utredningen är nu klar och AsthmaTuner får tummen upp av SKR för en bredare implementering inom regionerna.
– Vi välkomnar SKRs granskning då det funnits osäkerhet i juridiken kring hur appar utvecklade för specifika diagnoser ska användas inom sjukvården och där varje region fram till i dag behövt göra sin egen bedömning kring juridik och informationshantering, säger Eric Alhanko, VD på AsthmaTuner.

Extra aktuellt just nu

– Det här är en glädjande nyhet, säger Anna-Karin Klomp, sjukvårdspolitisk handläggare på Astma- och Allergiförbundet. Att hitta ett system för vilka appar som ska anses säkra att användas inom vården har varit en ganska lång och komplicerad process och det är roligt att en astma-app blir först. När det nu under coronapandemin verkar finnas en allmän rekommendation att inte göra spirometriundersökningar så känns det extra aktuellt.

Foto AsthmaTuner

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php