Årets influensa på väg till Sverige

Nu är säsongsinfluensan på väg mot Europa. I år tros influensan vara av en typ som i större utsträckning drabbar yngre – och precis som alltid är vuxna och barn med svår astma en riskgrupp.

Säsongsinfluensan är ett tydligt tecken på att vintersäsongen närmar sig och enligt Folkhälsomyndigheten är influensan nu på väg mot Europa. Den influensatyp som experter på myndigheten sett indikationer på kommer att dominera i Sverige är den så kallade influensa A (H1N1)pdm09, och är av samma typ som tidigare kallades svininfluensa.
Denna influensa har tidigare drabbat yngre personer i större utsträckning än andra influensatyper och alla som tillhör en riskgrupp – både äldre och yngre – uppmanas att vaccinera sig. Till riskgrupperna räknas bland annat personer med lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
Enligt Maria Ingemansson, barnallergolog och överläkare på lung- och allergimottagningen vid Karolinska sjukhuset i Solna, är det dock fortfarande bara barn med svårast astma som rekommenderas vaccin, oavsett influensatyp.
– Generellt kan man säga att det bara är barn och ungdomar som har en äkta astma och som redan går hos oss på lung- och allergimottagningen eller hos en barnläkare med specialintresse för astma som vi rekommenderar att vaccinera sig. När det gäller de allra yngsta barnen blir det en lite mer individuell bedömning där de barn som periodvis blir jättesjuka av sin astma brukar rekommenderas vaccin.
Då handlar det framför allt om barn som åker in och ut från sjukhus för att få syrgas och även blir inlagda på sjukhus, menar Maria Ingemansson.
Anledningen till att dessa barn rekommenderas vaccin är att de kan bli väldigt sjuka av säsongsinfluensan, men också att de kan försämras i sin astmasjukdom.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php