Årets allergihändelse 2013

1.
– För mig är det viktigaste som hänt inom allergiområdet under 2013 Socialstyrelsens rapport Allergi i skola och förskola. Jag blev alldeles rörd när jag började läsa den och fick lov att genast skicka ett tack till Greta Smedje för ett väl utfört arbete. I rapporten står fakta och slutsatser vi som arbetar med allergifrågorna framhållit under åratal. Nu väntar vi på reaktioner och konkreta handlingar. Det måste väl bli år 2014 års stora händelse det.
Maritha Sedvallson
Ordförande Astma- och Allergiförbundet

2.
– En spännande nyhet under året var att forskare i USA hittat en molekyl som kan bidra till att få fram botemedel mot klåda. På det personliga planet har jag tack vare det allt större utbudet för veganer hittat nya saker att äta som passar även mig som matallergiker. Bland annat mjölk- och sojafri ”ost”, häftigt eftersom jag inte känt ostsmak på 35 år!
Susanne Rosén
Medlem i Astma- och Allergiförbundet, forskningspartner

3.
– Vi på Astrid Lindgrens barnsjukhus skulle gärna vilja lyfta vår senast publicerade artikel om möjligheten att mäta påverkan på luftvägarna på ett nytt sätt med så kallade chitinaser i blod. Metoden kan både bidra till ett förenklat sätt att mäta förändringar i luftrören och utifrån resultaten ge en bild av svårighetsgraden på astma.
Gunilla Hedlin
Överläkare Astrid Lindgrens barnsjukhus, föreståndare Centrum för allergiforskning
Foto: Stefan Zimmerman

4.
– Det viktigaste är att Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, kunde presentera sin kartläggning av hur skol- och förskolemiljön ser ut i relation till allergi. Det ger ett bra kunskapsunderlag för aktiva åtgärder ute i kommunerna. Barns och ungas uppväxtmiljö är prioriterat för mig.
Anders Andersson
Riksdagsledamot (KD) i Socialutskottet

5.
– Under 2013 togs ett stort steg framåt när det gäller effektivare och lindrigare metoder att vaccinera mot till exempel pollenallergier. I stället för att behandlas med massor av sprutor under flera år kan det nu räcka med några enstaka. För mig var annars en av de viktigaste händelserna att uppleva glädjen hos de barn som fick fantastiska lägerveckor på Assö, med bad, lek, segling och andra vattenäventyr.
Britta Andersson
Ordförande Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond och Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet

6.
– Socialstyrelsens utredning Allergi i skola och förskola blev det viktigaste avstampet för oss i Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län under 2013. Tack vare rapporten så har vi börjat utbilda personal i Stockholms läns kommuner tillsammans med allergisamordnare/barnsjuksköterska och forskare från Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting.
Lena Ericson
Ombudsman Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län