Apotek erbjuder inhalationsvägledning

Cirka en miljon svenskar använder regelbundet en inhalator för medicinering av astma eller KOL. Både nya och mer vana användare kan behöva stöd i hanteringen för att minska risk för felmedicinering. Nu ska Apoteket tillsammans med hela apoteksbranschen testa en ny tjänst för att förbättra användningen av inhalatorer.

– För att få bästa möjliga effekt av sin behandling är det viktigt att veta hur inhalatorn ska användas. Det är mycket att tänka på när det gäller dosering och hantering av inhalatorn och här ser vi att våra farmaceuter kan bidra till en bättre och mer säker läkemedelsanvändning, säger Louise Skalin, chefsfarmaceut på Apoteket.

Tjänsten som lanseras vecka 10 är en gemensam satsning inom apoteksbranschen där 150 apotek medverkar. Satsningen är en del av den försöksverksamhet som sker inom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets regeringsuppdrag.

– Det här är den första farmaceutiska tjänsten som testas. Vi hoppas kunna fortsätta utveckla tjänster där vi som apotek kan stötta mer än idag, säger Louise Skalin.

Viktigt för full effekt

Felaktig hantering av inhalatorer kan ge sämre effekt av läkemedlet och orsaka onödiga biverkningar. Inhalationsvägledningen erbjuder rådgivning och stöd från en farmaceut kring hur man inhalerar och hanterar sin inhalator. Farmaceuten hjälper exempelvis till med rätt andningsteknik, hur man förbereder och håller inhalatorn, laddar fram en dos, rengör inhalatorn och kontrollerar när läkemedlet är slut.

Tjänsten sker via drop in, är kostnadsfri och tar cirka 10 minuter. Inhalationsvägledning erbjuds under en testperiod på 150 apotek i hela landet under vecka 10–24.

Professionen efterfrågar uppföljning

I en artikel i Dagens Medicin understryker bland andra Therese Sterner vikten av att utvärdera hur försöket fungerar för såväl patienterna som för sjukvården. Hon sitter i TLV:s expertgrupp för projektet där hon företräder Svensk sjuksköterskeförening och Astma-, allergi- och kolsköterskeföreningen Asta. Hon menar också att insatserna kanske inte når rätt personer. Både barn och äldre har ofta anhöriga som hämtar ut deras recept på apotek.

– Vi når kanske bara den grupp som egentligen klarar det bra själva. Det är därför utvärderingen är så viktig, så att vi inte satsar pengar på fel saker. Den som är mellan 20 och 60 år bör ju kunna inhämta kunskapen själv medan barn och de äldre hade behövt en extra utbildning.

Hon tror dock att tjänsten kan innebära ett lyft för astma- och kolvården om apoteken lyckas utforma inhalationsvägledningen på rätt sätt.

– Utbildningen behöver återkomma för patienten och att patienten också får den när den hämtar sitt preparat på apoteket är ju lysande, säger Therese Sterner till Dagens Medicin.

Foto Colourbox