Ännu en sommar med passiv rökning


Det ser ut att bli ännu en utesäsong med passiv rökning utomhus på serveringar, busshållplatser och andra offentliga platser. Men kan det vara sista sommaren som det fortfarande är lagligt att exponera andra så här?

Att andas in andras cigarettrök i väntan på bussen eller på uteserveringar kan ge jobbiga symtom för den som har astma eller allergi. Förra året föreslog tobaksdirektivsutredningen att det skulle bli förbjudet att röka på vissa allmänna platser, som lekplatser, busshållplatser och uteserveringar. När remissinstanserna sagt sitt visade det sig att de allra flesta, åtta av tio, var positiva till utredningens förslag.

Förslag i höst

Även svenska folket är för ett sådant rökförbud. En undersökning från Yougov som gjorts på uppdrag av Metro under april i år, där man intervjuat drygt 1500 personer, visar att 65 procent av svenskarna vill ha ett rökförbud på uteserveringar. På lekplatser vill 77 procent ha ett rökförbud och på busshållplatser 63 procent.
De politiska partierna är däremot inte överens och propositionen från regeringen låter vänta på sig. Enligt Lina Glans, politisk sakkunnig hos folkhälsominister Gabriel Wikström (S) får vi vänta till efter sommaren.
– Propositionen kommer i början av hösten och omröstningen i riksdagen kommer att ske i god tid innan nästa val, säger hon.
Exakt vad propositionen innehåller är dock hemligt.

Viss forskning saknas

Även om den som redan har astma och allergi får symtom av passiv exponering utomhus finns det i dag inga vetenskapliga studier som kan visa att man utvecklar allergi eller astma om man utsätts för den typen av exponering, enligt Anna Bergström, docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hon arbetar med BAMSE-projektet, där man följt barn under hela uppväxten. Just BAMSE-projektet har fokuserat på spädbarnsexponering för rök.
– Men den 17 maj kommer en ny miljöhälsorapport från Folkhälsoinstitutet som bland annat beskriver befolkningens exponering för miljötobaksrök, säger hon.

Text Maja Lundbäck Foto Igor Kovalchuk/Mostphotos