Allergivaccination ingår inte längre i högkostnadsskyddet. Upprörande, säger Astma- och Allergiförbundets ordförande.

Läkemedelsföretaget ALK Nordic har på egen begäran dragit bort allergivaccinet Alutard från den statliga läkemedelsförmånen. Det innebär att det inte längre omfattas av högkostnadsskyddet på 2200 kronor för läkemedel under ett år.
Företaget hade begärt att få höja priset inom förmånen, men när de fick nej beslutade de att dra bort vaccinet. Priset har därefter höjts med 29 procent.
– Vi ville ha en översyn och justera priset, men viktigast för att gå ur förmånen var patientsäkerheten, säger Hans Lindeberg, tillförordnad vd på ALK Nordic till Svenska Dagbladet,
Patienterna har själva fått hämta ut vaccin på apoteket och ta med sig det till en mottagning. Vaccinet tål inte köld, frost eller solljus. Företaget har dock ingen uppgift om att någon patient kommit till skada på grund av felhantering av vaccin.
Konsekvensen av bortdragningen blir att patienter i vissa landsting får betala hela kostnaden för behandlingen själv. Stockholms läns landsting har beslutat att fullt ut betala vaccinet för patienter som går på landstingets egna mottagningar eller hos privata allergologer som har vårdavtal med landstinget. Privata allergologer som jobbar på den nationella taxan och betalas via staten får däremot ingen kompensation alls, här måste patienterna betala hela summan själva.
– Redan idag är det alltför få patienter som får tillgång till vaccinet. Att det nu inte längre ingår i förmånen kommer att innebära att ännu färre får behandlingen. Få av våra medlemmar kan betala 11 200 kronor för behandlingen, vilket kan bli konsekvensen, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Studier av allergiförekomst visar att omkring 200 000 svenskar har så stora besvär att de uppfyller kraven för att få allergivaccination. Under 2012 behandlades endast cirka 14 000 patienter i hela landet med denna metod.
– Det är upprörande att ännu färre patienter kommer att kunna genomföra behandlingen i framtiden. Det stämmer illa med målet för hälso- och sjukvårdslagen, ”en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”, säger Maritha Sedvallson.

Text Patienter får betala vaccination