Allergikonsulenter blir kvar i Stockholm

Stockholms läns landsting permanentar försöksverksamheten med allergikonsulenter. Verksamheten som riktar sig till barn och unga förläggs till Centrum för arbets- och miljömedicin. Syftet är att minska de negativa konsekvenserna för barn med allergi och att förbättra omhändertagandet. Allergikonsulenterna arbetar individinriktat genom besök i hemmet eller i barnets förskola/skola.