Allergiframkallande ämnen i många tatueringsfärger

Forskare på KTH undersökte 73 olika tatueringsfärger och fann att 90 procent inte klarar lagkraven på innehållsförteckningar och gränsvärden för giftiga ämnen. Bland annat upptäcktes allergiframkallande pigment och höga halter av de allergena metallerna nickel och krom.

Funderar du på att tatuera dig? Se då till så att färgen som används följer den lagstiftning som finns, om du vill undvika allergiframkallande – och ibland även hälsofarliga – ämnen i huden.
När Läkemedelsverket de senaste åren granskat färger som används för tatuering och permanent makeup har dessa ofta innehållit förbjudna ämnen. I en granskning från februari i år innehöll hälften av färgerna något förbjudet ämne eller för höga halter av föroreningar.
Nu har en forskargrupp på Kungliga tekniska högskolan, KTH, samlat in 73 olika tatueringsfärger från återförsäljare både i form av vanliga butiker och webbshoppar. Forskarna undersökte färgernas etiketter och innehåll. Resultatet: nio av tio färger levde inte upp till de europeiska lagkrav och rekommendationer som finns för tatueringsfärger.

Nickel och krom

Bland annat fann forskarna höga halter av aluminium och titan i nästan alla prover samt spår och ibland höga halter av de allergena metallerna nickel och krom. I 17 av 53 prover fann de redan kända allergiframkallande pigment både på färgernas etiketter och i innehållet. Flera av de ämnen som hittades har även misstänkt cancerframkallande egenskaper.
Forskarna varnar nu för att köpa in och använda okända tatueringsfärger som inte registrerats av Läkemedelsverket. Men även registrerade färger kan innehålla hälsofarliga ämnen eftersom en väldigt liten del av de färger som används har kontrollerats av Läkemedelsverket, menar forskaren Yolanda Hedberg.

Kan ge kroniska eksem

Hon uppger också att en del metaller och färgämnen i permanenta tatueringar kan leda till svåra kontakteksem.
– Dessa kan bli kroniska och svårläkta om exponeringen för ämnet, i det här fallet permanent tatueringsfärg, inte upphör eftersom färgen inte kan avlägsnas.
Den vars tatuering redan orsakat eksem bör ta kontakt med hudläkare för att få rätt behandling, menar hon.

Vad kan man som konsument göra för att förvissa sig om att det inte finns några skadliga ämnen i färgen om man går till en tatuerarverkstad?
– Det finns ingen hundraprocentig säkerhet. Man kan be att få titta på färgflaskorna som tänker användas och säkerställa att de innehåller information om tillverkarens namn och adress, LOT-nummer, bäst före-datum, sterilitet, samt fakta om hur produkten ska lagras. Innehållsförteckningen med pigmentnamn (de börjar på CI) ska finnas.
Man bör också undvika spår av nickel eller krom, menar hon, men detta framgår inte alltid av innehållsförteckningen.
I studien hade bruna, vita och svarta färger minst föroreningar och farliga ämnen i sig, medan röda färger var mest problematiska ur allergisynpunkt.

Gör inga självtester

Yolanda Hedberg varnar även för att själv utföra så kallade allergitester genom att lägga lite färg på huden och se om reaktion uppstår, något som färgproducenterna ibland rekommenderar på etiketterna.
– Det kan stå att man ska lägga en del av färgen på sin hud under en viss tid, oftast rekommenderas ett dygn, och sedan se efter om huden har blivit röd eller fått en reaktion. Men hudläkare avråder skarpt från sådana tester. De kan i värsta fall utlösa en allergi som man inte haft innan, men de kan aldrig utesluta en framtida allergi, säger hon.
Kartläggningen har gjorts i samarbete med Region Stockholm och kemistudenter på KTH. Den vetenskapliga rapporten kommer att publiceras 2021.

Branchens eget ansvar

Ingen myndighet ansvarar i dag för att förhandsgranska eller godkänna tatueringsfärger som används på den svenska marknaden. Det är istället den som i yrket tillverkar, säljer eller använder färgerna som måste kontrollera att de inte är skadliga och uppfyller de regler som finns. Läkemedelsverket och landets kommuner har sedan tillsynsansvar för den som hanterar produkterna.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox