Allergiförening för tidspressade och stugsittare

Det här är föreningen som inte behöver någon lokal för sina möten. Det räcker med en bra Internet-uppkoppling.

När livet rusar på som värst, med jobb och sjuka barn och allt annat som ska hinnas med, då är antagligen inte det första du tänker ”jag ska engagera mig i en förening”. Ändå kanske du känner att det skulle vara bra med stöd och råd från andra i samma situation ibland. Då kan en virtuell förening vara något för dig.
– Jag vet själv hur det var när min son var liten och hade mycket problem med sin allergi, hur lite annat man hann med, berättar Per-Åke Wecksell, andre vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Han är, tillsammans med sin fru Eva Wecksell, initiativtagare till Astma- och Allergiföreningen på Internet.

Medlemmar i hela landet

Föreningen bildades i maj förra året och har än så länge ett tjugotal medlemmar. Organisatoriskt är den en av Astma- och Allergiförbundets föreningar och hör hemma i Stockholms länsförening, men medlemmarna finns i hela landet.
¬– Det här är inte en förening som arbetar med lokalt påverkansarbete. Vi vill främst vara ett ställe där vi utbyter erfarenheter, ger stöd och råd, delar både sorg och glädje. Förhoppningsvis fångar vi upp dem som inte skulle ha blivit medlemmar annars och kanske lockas de sedan vidare till en vanlig förening där man träffas och arbetar med lokala frågor.

Träffas virtuellt

I den här föreningen ”träffas” man endast virtuellt, det vill säga via chattkanaler på Internet, som MSN eller IRC. Årsmötet kommer att hållas med hjälp av Skype, telefoni via datorn.
– Vi har inte funnits så länge än, verksamheten får växa fram efter de behov som medlemmarna uttrycker. Vi har planer på att samla en erfarenhetsbank, som även ska kunna komma andra medlemmar till del, och att arrangera chatt-frågestunder med till exempel läkare.
Det lättaste sättet att bli medlem är att anmäla sig via förbundets hemsida www.astmaoallergiforbundet.se och i meddelanderutan ange att man vill bli medlem i Astma- och Allergiföreningen på Internet. Om du har frågor så går det bra att ställa dem till per-ake.wecksell@astmaoallergiforbundet.se.

Text Lena Granström