Allergidagboken underlättar vård

Med hjälp av appen Allergidagboken kan du hålla koll på rinit och astma. Appen har utvecklats av ett team av världsledande allergikliniker.

Genom att gradera dina dagliga symtom och din läkemedelsanvändning kan du följa hur väl behandlingen fungerar, se eventuella mönster i dina symtom och förbättra kommunikationen med din läkare.
Dagboken innehåller också en geografisk funktion som varnar dig om att pollen som du är allergisk mot är på väg.
– För att sjukvården ska ha möjlighet att följa de dagliga förändringarna är vikten av någon form av symtomdagbok stor, säger Therese Sterner, allergi-, astma- och KOL-sjuksköterska.
– Detta kan med lätthet ske via appen Allergidagboken. Studier har visat på positiva resultat med denna form av allergidagbok eftersom det tydliggör symtomförändringar över tid och blir lättåskådligt både för användaren och sjukvården.
Appen kan laddas ned på App store alternativt Google play. Om du väljer att registrera din app så kommer dina anonyma/kodade data användas av forskare för att bättre förstå patientens upplevelse av allergisk rinit, hur det påverkar astma samt hur effektiva de nuvarande behandlingsalternativen är.

Text Lena Granström Foto Colourbox