Allergi ökar mest i familjer med låg utbildning

Livsstil och miljö. Vart fjärde år uppdaterar Socialstyrelsen en nationell miljöhälsorapport. Syftet är att samla aktuell kunskap om befolkningens hälsa i förhållande till olika miljöfaktorer. Innehållet bygger på en nationell enkätundersökning samt på vetenskapliga studier och nationella hälsodatabaser. Varannan gång fokuserar den på barns hälsa och det var det dags för nu, i Miljöhälsorapport 2013.
Drygt 36000 slumpvis utvalda föräldrar till barn upp till 18 år har svarat på en enkät. Svaren visar att astma och allergi fortsätter att öka. Ökningen finns framför allt i familjer där föräldrarna har låg utbildning. Det förklaras i rapporten med skillnader i livsstil och miljöfaktorer, som till exempel rökning och pälsdjursinnehav. Förekomsten av astma och allergisnuva är högre i norra Sverige jämfört med övriga landet, vilket även det förklaras med livsstil och miljöfaktorer.
För första gången har frågor ställts om besvär av kosmetika och hudvårdsprodukter samt om användning av hårfärgning och tillfälliga tatueringar. Det visade sig att 6 procent av tolvåringarna hade besvär av kosmetika och hygienprodukter och 7,6 procent av tillfälliga tatueringar. Så många som 9 procent av killarna och 27 procent av tjejerna i tolvårsåldern hade färgat håret och av dem hade 1 procent rapporterat hudbesvär.