Frityrsmet

En neutral frityrsmet som går att använda till mycket. Variera det du vill fritera och krydda utifrån vilken rätt du lagar.