Vem är forskningen till för?

För att forskningen om astma och allergi ska bli så bra som möjligt är det är viktigt att få med patienterna i arbetet. De kan bland annat hjälpa till med att formulera frågor till försökspersoner så att de blir begripliga och tala om vilken forskning som är intressant ur patientperspektiv.
Astma- och Allergiförbundet arbetar med att förmedla kontakt mellan forskare och patienter som vill samarbeta. Allergia har träffat forskningsparnern Susanne Hejra, som berättar hur det är att kliva in i forskningen värld. Det krävs förstås tålamod och extra arbete från båda håll, men Susanne tycker att hon lär sig mycket också.
Att som patienter få vara med från början med våra synpunkter kan ge mer kunskap om hur framtidens behandlingar ska se ut. Då får vi större inflytande över vår hälsa.

Text Annika Olsson