Välkommen till vår förening!

I Ängelholmsföreningen tycker man om att umgås och att ta hand om varandra. Man bedriver också arbete för att påverka kommunala beslut. Nu hoppas styrelsen att fler vill vara med och driva föreningens verksamhet framöver.

– Vi har en jättefin förening med många medlemmar, mycket aktiviteter och god ekonomi, men nu börjar vi i styrelsen att gå på knäna. Verksamhet som bygger på några få personers engagemang är sårbar så vi önskar att fler medlemmar vill vara med och göra en insats i föreningen.
Ann-Margret Andersson är tillförordnad ordförande i Ängelholms lokalförening. Hon har passerat 75 år, har suttit i styrelsen sedan 70-talet och även haft poster i förbundet nationellt. Egentligen skulle hon nu vilja lämna över till yngre krafter.

Mycket på programmet

Trots allt finns det mycket på programmet för våren. På föreningens föredömligt skötta hemsida och facebooksida får man information om att det varje vecka finns vattengymnastik, qigong, söndagscafé och måndagsträffar.
– På måndagseftermiddagarna kommer varje vecka mellan 20 och 25 pensionärer till vår lokal. Här bjuder föreningen på kaffe och deltagarna turas om att ta med fikabröd. Några har en läsecirkel, några spelar kort och några sitter och pratar.
– Många lever ensamma och de drar med sig andra i sin bekantskapskrets som är i samma situation.
Vid varje tillfälle lägger man 20 kronor, en slant som vid terminens slut har växt till en kassa som gör att man kan åka på en halvdagsutflykt tillsammans utan att behöva betala något mer. Två eller fler styrelseledamöter finns alltid på plats vid träffarna. De till och med hämtar och lämnar personer som har svårt att ta sig dit för egen maskin.
När medlemmar uttryckte att de kände sig ensamma på söndagar öppnade föreningen dessutom upp lokalen ett par timmar varje söndagseftermiddag för café.

Påverkar kommunala frågor

Lokalen ligger i huset Torgträffen som de delar med 14 andra föreningar och som finansieras av kommunen. Det ligger mycket arbete bakom att det kom till stånd. Ann-Margret Andersson poängterar att ett bra förhållande till kommunen är viktigt.
–Vi bjuder alltid in fullmäktiges ordförande till våra årsmöten, då ger vi full insyn i vad föreningen gör. Vi deltar aktivt i det kommunala handikapprådet och sätter ned foten när det behövs, till exempel när det gäller tillgänglighetsfrågor.
Föreningens ekonomi är god, mycket tack vare ett stort arv i slutet på 90-talet, men man är också duktiga på att söka bidrag från olika fonder.
På hemsidan kan man se bilder från föreningens många resor och utflykter från året som gått. Genom åren har man dessutom erbjudit en rad olika aktiviteter, som bowling, modevisning, fisketur, loppis och lekdag.
– Vi vill ha kul tillsammans samtidigt som vi arbetar för att skapa ett bättre samhälle för alla med astma och allergi. Du som hör till Ängelholmsföreningen, kom med du också!

Text Lena Granström Foto Simon Malmros