Vad är Astma- och Allergiförbundets viktigaste uppgift?

Allergiapanelen berättar och tycker till om allmänna och aktuella frågor.

LeenuHernejärviLeenu Hernejärvi, 61 år, Stockholm

– Jag tycker att Astma- och Allergiförbundets viktigaste uppgift är att vara patientorganisationen för oss drabbade. Hjälpa oss med både samhällelig anpassning så som rökförbudet på krogarna och med att kunna anordna egna allergianpassade aktiviteter – vilket ordnas lättast på läns- och lokalnivå.
– För det får inte glömmas att vårt kära förbund är som en tårta i tre våningsplan. Underst lokalföreningar med gott om läckerheter till alla, mellandelen läns- och regionala föreningar och som grädde på toppen förbundet.

AuroIngeRickingAuro Inge Ricking, 42 år, Hägersten

– Jag tycker att viktigaste uppgiften för Astma- och Allergiförbundet borde vara informationsspridning till allmänheten och påverka politiker till kloka beslut, för att göra samhället mer tillgängligt för alla med allergi, astma och SHR. Reklamfilmer, upplysningskampanjer i kollektivtrafiken, tidningsartiklar med mera. Granska så att nya förbud mot till exempel rökning efterlevs. På pendeltågsstationerna är det ingen ändring alls – folk röker som förut, personalen säger aldrig till.
– Föra kampen åt de som inte orkar, helt enkelt!

JesperPerssonJesper Persson, 19 år, Mellanfjärden

– De viktiga uppgifterna är många. Däribland att förbundet fungerar som en samlingsplats, erfarenhetsplattform, riktmärke samt som en samlad och stark röst som kan påverka beslutsfattare.
– Enligt min egen uppfattning ska ett rikstäckande förbund såsom Astma- och Allergiförbundet främst verka som en uppsamlingsplats för att samla röster inom ett område och rikta dessa mot olika mål för att skapa förändring. En förändring som vi vet med oss kan göra stor skillnad till det bättre för många. Därför anser jag att påverkansarbete är den viktigaste uppgiften som Astma- och Allergiförbundet ägnar sig åt.

TomasLundbladTomas Lundbladh, 66 år, Linköping

– Den viktigaste uppgiften tycker jag är att sprida information om, och förståelse för vad det innebär att ha en allergi och/eller astma. Information i alla led – medlemmar, allmänhet, politiker, sjukvården. Viktigt är också att vara en patientorganisation som kan samarbeta med vården och forskningen för att tillsammans driva arbetet framåt.
– Det känns väldigt angeläget att få ut budskapet om hur farligt det kan vara att få en allergisk reaktion – kunskap om vad det innebär att vara överkänslig mot olika ämnen.

ÅsaLiljedahlModdÅsa Liljedahl Modd, 44 år, Bollnäs

– De viktigaste frågorna för förbundet att arbeta med är ökad kunskap, nationella riktlinjer för allergisjukvården och ökad tillgänglighet i skolan.

Text Enkät: Lena Granström