Vaccintablett mot björk i högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Itulazax ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet från och med den 13 december, 2019.

Vaccinationstabletten subventioneras för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår allergisk snuva och nästäppa (rinit), med eller utan ögoninflammation (konjuktivit), orsakad av pollen från björk samt al, bok, hassel, avenbok och ek.
Det behöver också finnas en historik av allergibesvär trots användning av symtomlindrande läkemedel och ett positivt allergitest (hudpricktest och/eller specifikt IgE blodprov) mot dessa trädsorter.

En tablett om dagen

I de kliniska studieresultaten som låg till grund för Läkemedelsverkets godkännande tidigare i år, ingick bland annat resultaten från en klinisk fas III-studie med Itulazax som slutfördes 2017. Studien visade signifikant minskning av allergisymtom samt signifikant mindre användning av symtomlindrande medicinering under björkpollensäsongen i gruppen som behandlades med Itulazax jämfört med kontrollgruppen. Effekten visade sig vara likvärdig under hela al-, hassel- och björkpollensäsongen.
Itulazax ges som tablett, en gång om dagen, och vaccinationsbehandlingen pågår i tre år. Behandlingen har visat klinisk effekt under pollensäsongen för björk, al, bok, hassel, avenbok och ek när den påbörjats minst 16 veckor innan förväntad säsongsstart och pågått under hela säsongen.

Foto Colourbox