Utredningar kring arbetsförmåga ökar

Nu börjar effekterna av de nya regler, som infördes den 1 juli 2008, kring långtidssjukskrivningar synas hos företagshälsovården.

Enligt de nya reglerna sätts bortre tidsgränser för bland annat när en så kallad arbetsförmågeutredning ska genomföras. Utredningen ska visa om det krävs förändringar av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna, för att personen ska kunna återgå till samma tjänst som tidigare. Många arbetsgivare väljer att anlita företagshälsovården för att genomföra en utredning.

Fakta: Rehabiliteringskedjan

  • Senast 3 månader efter sjukskrivning:
    Arbetsförmågeutredning genomförs som visar om den sjukskrivna kan återgå till samma eller andra arbetsuppgifter inom företaget.
  • 3-6 månader efter sjukskrivning:
    Ytterligare rehabiliteringsåtgärder sätts in, samtidigt som den sjukskrivna söker andra arbeten som han eller hon bedöms klara av.
  • 6-12 månader efter sjukskrivning:
    Den sjukskrivna får fortsatt stöd av arbetsgivare och Arbetsförmedlingen i att finna arbete. Om inget resultat uppnåtts efter totalt tolv månader kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php