Testa inte färgen på huden

Läkemedelsverket avråder från att testa hårfärg på huden.

På många hårfärgningsmedel för hemmabruk uppmanas man att göra ett hudtest för att se om man är allergisk mot färgen. Men Läkemedelsverket avråder från hudtester eftersom hudläkare anser att ett sådant test inte är tillförlitligt. När ett hårfärgningsmedel används direkt på huden kan man riskera att utveckla en allergi.