Tatueringsfärger kollade

Läkemedelsverket har granskat färger för tatuering och permanent makeup.

Av totalt 29 tatueringsfärger som Läkemedelsverket har granskat innehöll 15 färger förbjudna ämnen eller för höga halter av föroreningar. Ämnen som kan orsaka cancer, allergi eller vara skadliga för fortplantning och arvsmassa. Kontrollen innefattade färger som används för tatuering och permanent makeup. Sex av produkterna innehöll aromatiska aminer som är förbjudna eftersom de är cancerframkallande, kan skada arvsmassa och fortplantningsförmåga eller är allergiframkallande. Kontrollen resulterade i att 20 färger helt togs bort från den svenska marknaden.

 

 

Foto Colourbox