Tänderna tar stryk av mediciner

Astma- och allergimediciner kan orsaka hål i tänderna, därför är det viktigt att vara extra noga med munhygienen. Ett tips är att använda salivstimulerande fluortabletter.

Mediciner mot astma och allergier kan ge muntorrhet, som i sin tur kan orsaka hål i tänderna. Förebyggande tandvård är a och o för att slippa tandskador.
– Tittar man på bipacksedeln till så gott som samtliga astma- och allergiläkemedel ser man att de har muntorrhet som biverkan. Och det går snabbt att få hål i tänderna när man är muntorr. Jag har haft patienter som fått upp till tjugo hål bara på ett par månader. Men de vi har informerat har jättefina munnar, säger Bertil Rosenquist som är specialist i allmänmedicin vid Farstadoktorns mottagning i Farsta söder om Stockholm.
Han anser att det är en läkares plikt att informera fullt ut om biverkningarna. Tyvärr uppmärksammas det här problemet inte tillräckligt av varken läkare, tandläkare eller apotekspersonal.

Mycket vatten

Bertil Rosenquist förklarar att grunden är att skölja munnen med vatten när man tagit sin astmamedicin och att dricka mycket vatten. En annan bra förebyggande åtgärd är att tugga fluortuggummi rejält i femton minuter efter måltid. Då återställs surhetsgraden i munnen och risken för karies minskar, eftersom den egna salivproduktionen stimuleras. Att äta fiberrik kost med tuggmotstånd är också bra, samt att undvika småätande. Allt detta är enkla medel för att hjälpa kroppen och undvika kostsamma tandläkarbehandlingar.

Många kommer till tandläkaren för sent, när hål redan har uppstått.
– Man kommer långt med basprinciperna och så gäller förstås som för alla att borsta tänderna två gånger per dag med fluortandkräm och gå till tandläkaren på kontroller, säger Bertil Rosenquist och tillägger att det är bra att använda tandtråd.
Det kan också vara bra att använda salivstimulerande fluortabletter. Dessa finns receptfritt på apoteket, men man kan också be att få dem på recept.

Risk för svamp

Ett par andra saker att se upp med är tandköttsinflammation och svampinfektion, som kan uppstå i samband med astma, enligt Christina Stecksén-Blicks, docent i barntandvård vid tandläkarhögskolan i Umeå. Vid inhalation av kortisonpreparat stannar en del av preparatet kvar i munhålan och innebär risk för svampinfektioner i munnen och i svalget. Tandköttsinflammation är vanligare hos astmatiker och antas dels bero på medicineringen, dels på att barn med astma andas genom munnen i högre utsträckning, förklarar Stecksén-Blicks.
Barn som får astmabehandling med både inhalerade beta-stimulerare och inhalerade steroider före tre års ålder kan ha en ökad risk för missfärgningar av tänderna enligt en dansk studie av 600 danska barn, uppger Tandläkartidningen. Barnen var mellan sex och åtta år och hade fått alla sina fyra permanenta framtänder. Forskarna såg en tydlig tendens att de barn som behandlats med två inhalerade astmamediciner hade allvarliga missfärgningar med förlust av tandemalj.

Tips för att undvika tandskador

  • Drick mycket vatten och tugga sockerfritt tuggummi.
  • Informera tandvården om vilka läkemedel du eller ditt barn tar och hur ofta.
  • Skölj med vatten efter inhalation av kortisonpreparat.
  • Ta hänsyn till att du eller ditt barn löper ökad risk för karies och var försiktig med småätande mellan måltiderna.
  • Håll munnen ren. Borsta tänderna med fluortandkräm två gånger per dag och var försiktig med sötsaker.
  • Tänk på att försöka tugga så mycket som möjligt, gärna fiberrik mat. Då aktiveras spottkörtlarna.
  • Prata med din läkare om en kariesskyddande och salivstimulerande behandling. Det finns sugtabletter som både ger ett salivpåslag, vilket ger ett naturligt skydd, och innehåller fluor som kan läka begynnande hål.

Text Anna Olsson